Uitbetalingen op 1 rekeningnummer

Krijgt uw klant toeslag of een belastingteruggaaf? We betalen de meeste bedragen uit op 1 rekeningnummer. Dit rekeningnummer moet op naam staan van diegene die de toeslag heeft aangevraagd of de belastingteruggaaf krijgt.

Kies uw situatie

 • Mijn klant is particulier

  Alle toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting betalen wij uit op een rekeningnummer dat op naam van uw klant staat. Dit mag ook een gezamenlijke rekening (en/of-rekening) zijn. Betalen wij uw klant een teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) uit? Ook die maken we over naar ditzelfde rekeningnummer.
 • Mijn kant is ondernemer voor de btw

  Krijgt uw klant btw van ons terug? De btw-teruggaaf betalen we uit op het rekeningnummer dat uw klant aan ons doorgeeft.

  Het rekeningnummer voor de btw-teruggaaf kan een ander rekeningnummer zijn dan het rekeningnummer waarop wij toeslagen en andere belastingteruggaven uitbetalen. Uw klant kan per btw-subnummer een ander rekeningnummer gebruiken. Gaat het om een fiscale eenheid? Dan mogen we ook uitbetalen op een rekeningnummer dat op naam staat van 1 van de bedrijfsonderdelen van de fiscale eenheid. Is uw klant zzp'er? Dan mag uw klant ook een particulier rekeningnummer gebruiken dat op zijn of haar naam staat.

Wij kunnen uw klant om een rekeningnummer vragen

Hebben we van uw klant geen rekeningnummer waarop we kunnen uitbetalen? Dan sturen we een brief waarin we vragen om een rekeningnummer door te geven.

Wij kunnen uw klant om bewijs vragen

Heeft uw klant een rekeningnummer aan ons doorgegeven en kunnen wij niet vaststellen of een rekeningnummer op naam staat? Dan krijgt uw klant een brief waarin wij vragen om aan te tonen dat het rekeningnummer op naam staat.

Uitzonderingen voor uitbetalen op 1 rekeningnummer

In een aantal situaties betalen we uit op een ander rekeningnummer:

 • Een curator of bewindvoerder WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) heeft met zijn belastingkantoor afgesproken om uit te betalen op zijn rekening. Hiervoor gelden voorwaarden.
 • Een zorgverzekeraar heeft een verzekerde bij het Centraal Administratie Kantoor (tot en met 2016 bij het Zorginstituut Nederland) aangemeld als wanbetaler. De zorgtoeslag betalen we dan uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
 • Bij beschermingsbewind betalen we uit op het rekeningnummer dat de bewindvoerder heeft opgegeven. Hiervoor gelden voorwaarden.
 • Een kinderopvangorganisatie heeft met de ouder afgesproken dat wij de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie uitbetalen. Hiervoor gelden voorwaarden.
 • Bij minnelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen (MSNP) of bij budgetbeheer kunnen we bijvoorbeeld uitbetalen op rekening van de hulpverlenende instantie uitbetalen. Hiervoor gelden voorwaarden.
 • Er is sprake van een schrijnende situatie. Op verzoek van degene aan wie we moeten uitbetalen, betalen we alle toeslagen en teruggaven uit op een andere rekening.

De uitzonderingen kunnen gelden per toeslag of teruggaaf. Krijgt uw klant bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag? Dan kunnen we de zorgtoeslag op zijn eigen rekening uitbetalen en de huurtoeslag op rekening van zijn bewindvoerder. Dat kan niet in een schrijnende situatie. Dan betalen we alle toeslagen en belastingteruggaven uit op dezelfde rekening.

Let op!

Gelden er meer uitzonderingen voor dezelfde uitbetaling? Dan betalen we uit in volgorde van de uitzonderingen: eerst op basis van de eerstgenoemde uitzondering en dan op basis van de daarop volgende enzovoorts. Zijn er geen uitzonderingen meer van toepassing? Dan betalen we weer uit volgens de regels van 1 rekeningnummer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.