Ik wil mijn kindgebonden budget stoppen - hoe doe ik dat?

U kunt uw kindgebonden budget níet zelf stopzetten.

Verandert er iets in uw situatie? Geef als het kan een wijziging door. Lees hoe een wijziging doorgeven werkt.

Wilt u tóch uw kindgebonden budget stoppen?

Bel dan met de BelastingTelefoon om de uitbetaling van uw kindgebonden budget te laten stopzetten. U kunt dit helaas niet met Mijn toeslagen doen.

Wanneer geef ik een wijziging door en wanneer moet ik mijn kindgebonden budget stop laten zetten?

Lees wat u moet doen in uw situatie:

 • Ik ga te veel verdienen (of mijn toeslagpartner)

  U hoeft uw kindgebonden budget niet zelf stop te zetten. Geef wél het nieuwe inkomen aan ons door met Mijn toeslagen onder 'Wijziging doorgeven'. Of maak gebruik van de app Toeslagen om wijzigingen in uw inkomen door te geven.

  Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Als uw inkomen te hoog is, dan stoppen wij de uitbetaling van uw kindgebonden budget. Wilt u weten of u te veel verdient voor kindgebonden budget?

 • Ik heb te veel vermogen (of mijn toeslagpartner)

  Had u op 1 januari 2024 van dit jaar te veel vermogen? Zet uw kindgebonden budget dan niet zelf stop, maar geef het vermogen aan ons door met Mijn toeslagen onder 'Wijziging doorgeven'. Kies 'Er wijzigt iets in het vermogen'. Dan wijzigen of stoppen wij de uitbetaling van uw kindgebonden budget.

  Hebt u ná 1 januari te veel vermogen gekregen? Dan hebt u dit jaar gewoon nog recht op kindgebonden budget en hoeft u nu niets te doen. Uw vermogen telt het volgende jaar wél weer mee voor het kindgebonden budget. Check daarom of uw vermogen voor dat jaar niet te hoog is. Is uw vermogen inderdaad te hoog? Geef dit dan aan ons door met Mijn toeslagen. Wilt u weten of uw vermogen te hoog is voor kindgebonden budget?

  Tip

  Check eind november uw situatie voor het volgende jaar. En geef het dán via Mijn toeslagen door als u verwacht dat uw vermogen te hoog is voor uw kindgebonden budget in het nieuwe jaar.

 • Ik ga trouwen of word geregistreerd partner

  U hoeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit automatisch door van de gemeente.

  Wij laten het weten als uw toeslag verandert. U krijgt dan een nieuwe berekening. Per post en in Mijn toeslagen. Soms hebben we eerst nog meer informatie van uw toeslagpartner nodig. U krijgt daar vanzelf bericht over.

  Uw partner wordt uw toeslagpartner. Wij tellen het inkomen en vermogen van uw partner daarom voortaan ook mee. Daardoor kan het bedrag aan kindgebonden budget meer of minder worden. Of u krijgt misschien niets meer. Hebt u allebei kinderen uit een eerdere relatie? Ook dit heeft effect op uw kindgebonden budget.

 • Ik ga scheiden of uit elkaar

  Geef dit door met Mijn toeslagen onder 'Wijziging doorgeven'.

  Uw ex-partner is niet meer uw toeslagpartner. Daardoor kan het bedrag aan toeslag meer of minder worden. Wij laten het weten als uw kindgebonden budget verandert. U krijgt dan een nieuwe berekening. Per post en in Mijn toeslagen.

  Staat de toeslag op naam van uw ex? Bel dan de Belastingtelefoon.

 • Mijn kind wordt 18 jaar

  Is uw jongste kind 18 geworden? Dan wordt het kindgebonden budget automatisch stopgezet.
 • Ik verhuis naar het buitenland (ga emigreren)

  Als u in het buitenland gaat wonen, dan kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt. Vraag bij de SVB of u nog kinderbijslag kunt krijgen.

  Kan dat niet? Bel dan de Belastingtelefoon om de betaling van uw kindgebonden budget stop te zetten. U kunt dit niet met Mijn toeslagen doen.

 • Ik ga in het buitenland werken

  U geeft deze wijziging niet aan ons door, maar aan de SVB. De SVB geeft dit aan ons door. Lees meer hierover op svb.nl

  Woont u met uw gezin in Nederland en gaat u (of uw toeslagpartner) in het buitenland werken? Dan kunt u soms kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou werken. Zo kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u kinderbijslag krijgt.

 • Mijn kind is overleden

  We kunnen ons voorstellen dat u al genoeg moet regelen. Daarom hoeft u niets te doen. Na het overlijden zetten we het kindgebonden budget van uw kind stop. Binnen 5 weken ontvangt u hiervan bericht.

Wat gebeurt er na het stopzetten van uw kindgebonden budget?

Dan stopt uw maandelijkse betaling voor dit jaar. Meestal meteen de volgende maand. Of anders de maand daarna. De maanden die u te veel hebt gekregen, moet u terugbetalen. Hierover krijgt u een brief. Blijkt na afloop van het jaar dat u tóch recht had op kindgebonden budget? Dan krijgt u het alsnog.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.