Wat houdt de wet DBA eigenlijk in? 

Door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst zekerheid geven.

Het is belangrijk om te beoordelen of sprake is van loondienst. In het geval van loondienst moet de werkgever namelijk loonheffingen inhouden en betalen. Daarnaast moet hij meestal loon doorbetalen bij ziekte en vakantie. En gelden er bijvoorbeeld specifieke regels bij ontslag.

Wanneer is sprake van loondienst?

Loondienst heeft 3 kenmerken: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en een beloning. Wordt aan alle kenmerken voldaan? Dan is sprake van loondienst. U leest hier meer over bij Wel of geen loondienst

Wanneer is sprake van werkgeversgezag?

Soms is het moeilijk om te bepalen of er sprake is van werkgeversgezag. De bijlage in het 'Handboek Loonheffingen' geeft hier meer informatie over. U kunt het 'Handboek Loonheffingen downloaden'.

Modelovereenkomst kan zekerheid geven

Als 1 of meer van de kenmerken van loondienst ontbreken, is er meestal géén sprake van loondienst. Is dit bij u het geval? Er zijn verschillende modelovereenkomsten voor situaties waarbij 1 of meer kenmerken van loondienst ontbreken. Wanneer u deze gebruikt, hebt u zekerheid dat er geen sprake is van loondienst. Meer over modelovereenkomsten leest u in het Stappenplan modelovereenkomsten.

Let op! 
Houdt u zich als opdrachtgever of -nemer niet aan de modelovereenkomst? Dan vervalt ook de zekerheid.

Controle door de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2020 heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden om te handhaven bij opdrachtgevers. Meer daarover leest u bij Controle door de Belastingdienst.

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Het kabinet is een pilot gestart met een onlinevragenlijst om de arbeidsrelatie te beoordelen. Meer informatie over deze Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie vindt u op het Ondernemersplein

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.