Modelovereenkomst of niet? Volg het stappenplan

Maak eerst uw keuze:

 • Ik ben een opdrachtgever

  Een opdrachtnemer gaat voor u aan de slag. Is die opdrachtnemer voor die opdracht bij u in loondienst of niet? En kunt u misschien een modelovereenkomst gebruiken? Dat wilt u weten om te bepalen of u loonheffingen moet inhouden.

  Volg daarom het stappenplan

  1. Beoordeel of de opdrachtnemer de opdracht in loondienst voor u uitvoert

   Er is geen sprake van loondienst als u geen enkel gezag hebt over de opdrachtnemer. U geeft alleen de opdracht. U bepaalt niet hoe de opdrachtnemer die uitvoert. Dat bepaalt de opdrachtnemer zelf.

   Er is ook geen sprake van loondienst als de opdrachtnemer uw opdracht niet zelf hoeft uit te voeren, maar iemand anders het werk kan laten doen.

   Let op!

   Ga ook na of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Want dan moet u misschien toch loonheffingen inhouden, ook al werkt de opdrachtnemer niet in loondienst voor u.

   Lees voor meer informatie over wel of geen loondienst en over fictieve dienstbetrekkingen: Wanneer is er sprake van loondienst?
  2. Bepaal of u een modelovereenkomst nodig hebt

   Of dat zo is, hangt af van uw conclusie bij stap 1.

   U weet zeker dat de opdrachtnemer niet in loondienst voor u werkt

   Dan hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar het mag wel.

   Als u toch een modelovereenkomst wilt gebruiken, ga dan verder met stap 3.

   U weet zeker dat de opdrachtnemer wel in loondienst voor u werkt

   Dan kunt u geen modelovereenkomst gebruiken.

   U kunt wel kijken of de opdrachtnemer op een andere manier voor u kan gaan werken. Zodat er geen sprake meer is van loondienst. Maar soms kan dat niet. Omdat de opdrachtnemer de opdracht zelf moet uitvoeren. Of omdat u wilt bepalen hoe de opdracht wordt uitgevoerd.

   U denkt dat de opdrachtnemer niet in loondienst voor u werkt, maar u weet het niet zeker

   In dat geval is het verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken. Zodat u wél zeker weet dat de opdrachtnemer niet in loondienst voor u werkt.

   Ga verder met stap 3.

  3. Kies een modelovereenkomst die past bij de manier waarop de opdrachtnemer voor u gaat werken

   Dus werkt de opdrachtnemer zonder gezag van u? Kies dan 1 van de modelovereenkomsten die uitgaan van 'geen werkgeversgezag'. Of gebruik een modelovereenkomst die uitgaat van 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid' als de opdrachtnemer iemand anders het werk kan laten doen.

   Onze algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn ingedeeld in deze categorieën. Zo kunt u makkelijk een passende modelovereenkomst vinden.

   Meer weten over hoe u een geschikte modelovereenkomst kiest? Lees dan: Ik wil een modelovereenkomst gebruiken. Maar welke?

   Modelovereenkomst zoeken

  4. Pas de modelovereenkomst aan

   Wilt u de modelovereenkomst aanpassen, zodat deze beter aansluit op uw situatie? Dat mag. Zorg er wel voor dat u zich aan deze 2 voorwaarden houdt:

   • De geel gemarkeerde teksten mag u niet aanpassen. Want die geven aan dat er geen sprake is van loondienst.
   • Als u andere tekst aanpast of tekst toevoegt, mag dat niet ingaan tegen de geel gemarkeerde teksten.

   Als u de overeenkomst op deze manier aanpast, hoeft u deze niet opnieuw door ons te laten beoordelen. Ons oordeel 'geen loondienst' blijft gelden.

   Voorbeelden van het aanpassen van een modelovereenkomst vindt u bij: Hoe pas ik een modelovereenkomst aan?

   Lukt aanpassen niet? Dan is de kans groot dat de opdracht alleen in loondienst kan. In dat geval is er geen passende modelovereenkomst voor u. U kunt stoppen met het stappenplan. Lees eventueel: Ik kan geen modelovereenkomst vinden die bij mijn situatie past. Wat nu?

  5. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken

   Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail aan uw opdrachtnemer waarin u afspraken maakt over de opdracht. Of verwijs in die mail naar het nummer van de modelovereenkomst die u gaat gebruiken. Dat nummer staat boven aan elke modelovereenkomst.

   Zet dat nummer in ieder geval ook in uw overeenkomst. Gebruik daarvoor onze standaardtekst. Dan legt u ook meteen vast dat u bij stap 4 niets hebt veranderd wat niet mag:

   'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen en toevoegingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

  6. Werk volgens de afspraken in de overeenkomst

   En houd u vooral aan de geel gemarkeerde afspraken. Want die geven aan dat er geen sprake is van loondienst. Alleen als u werkt volgens die afspraken, weet u zeker dat er geen sprake is van loondienst. En dat u dus geen loonheffingen hoeft in te houden.

   Voorbeeld

   U werkt met 1 van de algemene modelovereenkomsten 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'. De opdrachtnemer die u hebt ingehuurd, wordt ziek en stuurt een vervanger. Die mag u volgens de afspraken in de modelovereenkomst niet weigeren. Doet u dat wel, dan werkt u niet volgens de modelovereenkomst en kan er sprake zijn van loondienst.

   En wijkt u heel soms af van de geel gemarkeerde bepalingen?

   Dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat uw opdrachtnemer in loondienst is. Bijvoorbeeld: een zelfstandig bouwvakker moet volgens de modelovereenkomst met eigen gereedschap werken. Maar vergeet hij een keer zijn accuboormachine en leent hij die van u? Dan is hij niet ineens bij u in loondienst.

   Lees ook: Werken volgens een modelovereenkomst. Hoe doe ik dat?

 • Ik ben een opdrachtnemer

  Bent u wel of niet in loondienst bij uw opdrachtgever? Dat is de vraag.

  Het antwoord is voor u en uw opdrachtgever van belang. Want als u in loondienst bent, moet uw opdrachtgever loonheffingen voor u inhouden. En u wilt weten of u verzekerd bent als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt.

  Volg daarom het stappenplan

  1. Beoordeel of u de opdracht in loondienst voor uw opdrachtgever uitvoert

   U werkt niet in loondienst als uw opdrachtgever geen enkel gezag over u heeft. Uw opdrachtgever geeft alleen de opdracht, u bepaalt hoe u die uitvoert.

   U werkt ook niet in loondienst als u uw opdracht niet zelf hoeft uit te voeren, maar iemand anders het werk kunt laten doen.

   Ga ook na of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Want dan moet uw opdrachtgever misschien toch loonheffingen inhouden, ook al werkt u niet in loondienst.

   Let op!

   Of u wel of niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever, zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.

   Lees voor meer informatie over wel of geen loondienst en over fictieve dienstbetrekkingen: Wanneer is er sprake van loondienst?
  2. Bepaal of u een modelovereenkomst nodig hebt

   Of dat zo is, hangt af van uw conclusie bij stap 1.

   U weet zeker dat u niet in loondienst voor uw opdrachtgever werkt

   Dan hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar het mag wel.

   Als u toch een modelovereenkomst wilt gebruiken, ga dan verder met stap 3.

   U weet zeker dat u wel in loondienst voor uw opdrachtgever werkt

   Dan kunt u geen modelovereenkomst gebruiken.

   U kunt wel kijken of u op een andere manier voor uw opdrachtgever kunt gaan werken. Zodat er geen sprake meer is van loondienst. Maar soms kan dat niet. Omdat u de opdracht zelf moet uitvoeren. Of omdat uw opdrachtgever wil bepalen hoe u de opdracht uitvoert.

   U denkt dat u niet in loondienst voor uw opdrachtgever werkt, maar u weet het niet zeker

   In dat geval is het verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken. Zodat u wél zeker weet dat u niet in loondienst voor uw opdrachtgever werkt.

   Ga verder met stap 3.

  3. Kies een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u voor uw opdrachtgever gaat werken

   Dus werkt u zonder gezag van uw opdrachtgever? Kies dan 1 van de modelovereenkomsten die uitgaan van 'geen werkgeversgezag'. Of gebruik een modelovereenkomst die uitgaat van 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid' als u iemand anders het werkt kunt laten doen.

   Onze algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn ingedeeld in deze categorieën. Zo kunt u makkelijk een passende modelovereenkomst vinden.

   Meer weten over hoe u een geschikte modelovereenkomst kiest? Lees dan: Ik wil een modelovereenkomst gebruiken. Maar welke?

   Modelovereenkomst zoeken

  4. Pas de modelovereenkomst aan

   Wilt u de modelovereenkomst aanpassen, zodat deze beter aansluit op uw situatie? Dat mag. Zorg er wel voor dat u zich aan deze 2 voorwaarden houdt:

   • De geel gemarkeerde teksten mag u niet aanpassen. Want die geven aan dat er geen sprake is van loondienst.
   • Als u andere tekst aanpast of tekst toevoegt, mag dat niet ingaan tegen de geel gemarkeerde teksten.

   Als u de overeenkomst op deze manier aanpast, hoeft u deze niet opnieuw door ons te laten beoordelen. Ons oordeel 'geen loondienst' blijft gelden.

   Voorbeelden van het aanpassen van een modelovereenkomst vindt u bij: Hoe pas ik een modelovereenkomst aan?

  5. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken

   Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail aan uw opdrachtgever waarin u afspraken maakt over de opdracht. Of verwijs in die mail naar het nummer van de modelovereenkomst die u gaat gebruiken. Dat nummer staat boven aan elke modelovereenkomst.

   Zet dat nummer in ieder geval ook in uw overeenkomst. Gebruik daarvoor onze standaardtekst. Dan legt u ook meteen vast dat u bij stap 4 niets hebt veranderd wat niet mag:

   'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen en toevoegingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

  6. Werk volgens de afspraken in de overeenkomst

   En houd u vooral aan de geel gemarkeerde afspraken. Want die geven aan dat er geen sprake is van loondienst. Alleen als u werkt volgens die afspraken, weet u zeker dat er geen sprake is van loondienst. En dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.

   Voorbeeld

   U werkt met 1 van de algemene modelovereenkomsten 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'. U wordt ziek en stuurt een vervanger die uw opdrachtgever volgens de afspraken in de modelovereenkomst niet mag weigeren. Doet uw opdrachtgever dat wel, dan werkt u niet volgens de modelovereenkomst en kan er sprake zijn van loondienst.

   En wijkt u heel soms af van de geel gemarkeerde bepalingen?

   Dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat u in loondienst bent. Bijvoorbeeld: als zelfstandig bouwvakker moet u volgens de modelovereenkomst met eigen gereedschap werken. Maar vergeet u een keer uw accuboormachine en leent u die van uw opdrachtgever? Dan bent u niet ineens in loondienst.

   Lees ook: Werken volgens een modelovereenkomst. Hoe doe ik dat?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.