Ik krijg geld via crowdfunding – moet ik schenkbelasting betalen?

Blijft het totale geschonken bedrag van 1 schenker onder de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting? Dan hoeft u over dat bedrag geen belasting te betalen. Voor 2024 is dat € 2.658. Wel is het bij crowdfunding nodig dat er een administratie is van alle schenkingen.

Is de totale schenking van 1 persoon hoger dan de jaarlijkse vrijstelling?

Dan moet u over deze schenking schenkbelasting betalen en aangifte doen vóór 1 maart na het jaar van de schenking. Wij berekenen alleen schenkbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Let op!

Als u 2 of meer schenkingen ontvangt van personen die partners zijn, moet u de bedragen bij elkaar optellen. Partners zien wij als 1 schenker.

Administratie bijhouden

Vaak gaat de geldinzameling van een crowdfunding via een platform of particulier initiatief. Dit verzamelt alle donaties en keert het gehele bedrag uit aan de ontvanger. Omdat wij elke individuele donatie als 1 losse schenking zien, moet het crowdfundingsplatform of de ontvanger een administratie bijhouden. Daaruit moet per schenking duidelijk zijn:

  • het bedrag van de schenking
  • de datum van deze schenking
  • het bankrekeningnummer en de naam van de schenker

Als er per schenking geen gegevens zijn bijgehouden, merken wij alle donaties aan als 1 schenking. U moet dan over het gehele bedrag van de crowdfunding schenkbelasting betalen. Daarbij kunt u maar 1 keer gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.