Wat gebeurt er met toeslagen als iemand is overleden?

Na het overlijden zetten we de toeslagen van de overledene stop. Binnen 5 weken ontvangen de nabestaanden hiervan bericht. Ook van de verdere afhandeling van de toeslagen krijgen de nabestaanden van ons bericht.

Het kan zijn dat de toeslag na het overlijden nog ten onrechte wordt uitbetaald op naam van de overledene. Dan heeft deze uitbetaling de stopzetting van de toeslag gekruist. Binnen een aantal weken vragen wij de nabestaanden om dit bedrag terug te betalen.

Bent u de toeslagpartner van de overledene?

U krijgt de toeslagen voortaan op uw naam. U hoeft hier niets voor te doen. Woonde de overledene in het buitenland? Geef dan eerst het overlijden aan ons door.

Stijgt uw inkomen of vermogen na het overlijden van uw partner? Bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of een erfenis? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door in Mijn toeslagen. Wilt u alleen een wijziging van uw inkomen doorgeven? Dan kunt u ook gebruikmaken van de app Toeslagen. Zo berekenen we uw toeslag met het juiste inkomen. Omdat uw jaarinkomen ook meetelt voor de periode tot het overlijden van uw toeslagpartner, kan het zijn dat u toeslag moet terugbetalen.

Is uw eigen inkomen 10% of meer gestegen? En stond de toeslag op naam van uw partner? Dan kunt u ons vragen om de toeslag die u samen met uw toeslagpartner kreeg te berekenen zonder de stijging van uw inkomen. Dit noemen we de 10%-regeling.

Stond de toeslag voor het overlijden al op uw naam? Dan kunt u geen gebruik maken van de 10%-regeling.

Wilt u inzicht in de toeslagen van de overledene?

Met een nabestaandenmachtiging kunt u inloggen in de persoonlijke omgeving Mijn toeslagen van de overledene. Zo kunt u zien welke wijzigingen er zijn geweest en welke betalingen er nog komen. Lees hier hoe u de nabestaandenmachtiging aanvraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.