Moet ik belasting betalen over een ontslagvergoeding?

Als u een ontslagvergoeding krijgt, zoals een transitievergoeding, betaalt u daar belasting over. Bekijk hoe het werkt in uw aangifte, wat u doet als u toeslag krijgt en of middeling zinvol is.

Uw ontslagvergoeding is belast

De werkgever betaalt de ontslagvergoeding in 1 keer aan u uit. In het jaar dat u het bedrag op uw rekening krijgt, telt de vergoeding mee met uw inkomen. En over uw inkomen betaalt u belasting. Uw werkgever houdt op de ontslagvergoeding al loonbelasting/premie volksverzekering in volgens een bijzonder tarief en betaalt die aan ons. U krijgt van uw werkgever een overzicht van het bedrag van uw ontslagvergoeding en de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering.

De vergoeding staat al in uw aangifte

Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dit precies te weten, doet u aangifte inkomstenbelasting. In de online aangifte staat uw ontslagvergoeding alvast voor u ingevuld bij 'pensioen en andere uitkeringen'. Als dat niet zo is, dan vult u het zelf in. Kies bij soort inkomen voor 'andere uitkeringen'.

Misschien verandert uw vermogen

Het deel van uw ontslagvergoeding dat op 1 januari op uw rekening staat, telt mee met uw vermogen. U betaalt daar alleen belasting over als uw totale vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen.

Voorbeeld

Stel u krijgt in augustus 2022 een ontslagvergoeding. U doet aangifte over 2022, waar de vergoeding al staat ingevuld. De ontslagvergoeding staat op 1 januari 2023 nog op uw rekening. Het hoort dan bij uw vermogen van 2023. In de aangifte over 2023 ziet u of uw vermogen belast is.

Pas uw toeslag zelf aan

Uw ontslagvergoeding telt mee met uw toetsingsinkomen. Ontvangt u een toeslag? Voorkom dat u moet terugbetalen en zorg dat wij uw toeslag met het juiste inkomen berekenen. Uw ontslagvergoeding kan ook van invloed zijn op uw vermogen op 1 januari. Hoeveel vermogen u mag hebben is per toeslag verschillend. Uw situatie is volgend jaar waarschijnlijk weer anders. Vergeet dan niet uw toeslag vóór het nieuwe jaar aan te passen.

Bereken of u geld terug kan vragen door middeling

Door de ontslagvergoeding is uw inkomen in 1 jaar vaak hoger dan anders. U kunt uw wisselende inkomen dan middelen over 3 jaar. Als blijkt dat u te veel betaalde, kunt u belasting terugvragen. De middelingsregeling loopt af. De laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.