ICS2: nieuw proces binnenbrengen van luchtvracht

Importeert u via de lucht goederen van buiten de EU naar de Europese Douane Unie? Op uiterlijk 1 oktober 2023 doet u uw aangifte van binnenbrengen volgens het Import Control System 2 (ICS2), release 2. Tot die tijd doet u uw ENS-aangifte via ICS1.

Wat is het Import Control System 2 (ICS2)?

ICS2 is het geautomatiseerde proces van Binnenbrengen dat geldt voor de hele EU. Dit proces bewaakt de veiligheid van de buitengrens. De Europese Commissie wil de kwaliteit van de data verhogen, zodat vooraf een betere risicoanalyse kan worden gedaan. Automatisering van het proces moet er ook voor zorgen dat gegevens beter kunnen worden uitgewisseld tussen de EU-lidstaten.

Lees meer over het project ICS2 op de volgende pagina's van de Europese Commissie:

Wat verandert er voor u?

  • De melding Aankomst Notificatie (NA) en de Summiere Aangifte Binnenbrengen (ENS) doet u binnenkort in de Shared Trader Interface (STI). Voor beide aangiften zijn nieuwe systeemspecificaties beschikbaar.
  • In de ENS moeten meer gegevens worden aangeleverd. Lees ook de 'Memo Informatie over HS-codes en EORI-nummers' bij de vergaderstukken van de klankbordgroep ODB ICS2/Binnenbrengen op 9 februari 2023.
  • Een deel van de ENS-gegevens levert u eerder aan dan u gewend bent. Dit zijn de pre-load gegevens.Vraag uw softwareleverancier hoe u zich hierop voorbereidt. Of kijk op 'Hoe bereid ik me voor op de aansluiting op de STI?'.
  • Ook het proces van Tijdelijke Opslag van luchtvracht verandert. Lees hierover op 'Nieuw proces Tijdelijke Opslag van luchtvracht'.
  • Het Douanewetboek van de Unie (DWU) maakt het mogelijk dat verschillende personen gegevens kunnen aanleveren van de ENS. Dit heet 'multiple filing'. Het DWU regelt ook dat u, als u gegevens aanlevert van de ENS, deze gegevens kunt hergebruiken voor de aangifte tijdelijke opslag (ATO). Hergebruik van de ENS-gegevens wordt mogelijk vanaf 1 december 2023. Hierover leest u meer in het memo 'Multiple filing in de Entry Summary Declaration (ENS) en hergebruik van ENS-gegevens in de aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)' bij de vergaderstukken van de klankbordgroep ODB ICS2/Binnenbrengen van 14 april 2022.

De Nationale Helpdesk Douane blijft het aanspreekpunt bij vragen en voor ondersteuning bij de geautomatiseerde processen.

Waarom deze verandering?

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Europese douanewetgeving (DWU). Op deze manier wordt stap voor stap het proces van Binnenbrengen in de hele EU gelijkgetrokken. Om te beginnen voor binnenbrengen van goederen in de 1e EU-luchthaven van binnenkomst.

Meer informatie leest u op 'UCC - Work Programme' (alleen in het Engels), de pagina van de Europese Commissie.

Planning ingaan nieuwe systeemspecificaties ICS2

De precieze planning vindt u bij 'ICS2 Release 2: Binnenbrengen van luchtvracht: wat is de planning?'.

Technische informatie

De nieuwe systeemspecificaties voor de ENS en de NA in de 1e luchthaven van binnenkomst in de STI, zijn onderdeel van de nieuwe ICS2 Harmonized Trader Interface (ICS2-HTI).

De systeemspecificaties voor de ICS2-HTI voor de aangifte van het binnenbrengen van luchtvracht zijn gepubliceerd in de openbare, online community 'ICS 2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival' (alleen in het Engels).

Kijk op de website van de Nationale Helpdesk Douane voor de laatste updates en beschikbaarheid.

Hebt u vragen?

Lees op 'ICS2: Binnenbrengen van goederen: waar kan ik terecht met vragen?' waar u ze kunt stellen.

Of kijk onze webinar 'Veranderingen Binnenbrengen en Tijdelijke opslag' terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.