Hongarije

Land/gebied

Hongarije

Alfacode

HU

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land 2)

Geen

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst)

-
---
---
---

Accijnsformulier 5)

e-AD of e-VAD

Opmerkingen bij de tabel

 1. Het gaat hier om het grondgebied van deze EU-lidstaat, zoals dat is vastgelegd in het 'Verdrag betreffende de Europese Unie'. Dit grondgebied kan afwijken van het staatkundig gebied van deze lidstaat.
 2. Bij transporten naar eilanden is het document alleen geldig voor het deel van het vervoer dat over land gaat, en niet voor het deel van het vervoer dat over zee gaat.
  Voor het vervoer van Uniegoederen binnen de Europese Unie hebt u geen document nodig. Wel moet u in het land van bestemming de douanestatus van Uniegoederen aantonen met een T2LF (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden).
  Vervoert u Uniegoederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied van de Europese Unie behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Europese Unie? Dan moet u het document voor intern douanevervoer T2F (voor Uniegoederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) gebruiken.

  Bij gebruik van AGS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan verzendingsaangifte type CO A doen met regeling  10. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte tot verzending type CO A doen met regeling 49. Deze procedure dient om ervoor te zorgen dat de omzetbelasting en accijns worden geheven.

  Bij gebruik van DMS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan een aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom B4) doen. Dit doet u met 'soort aangifte' CO, 'gevraagde regeling' 10 en 'aanvullende regeling' F75. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom H5) doen met 'soort aangifte' CO en met 'aanvullende regeling' F15. Deze aangifte kan gedaan worden voor de gevraagde regelingen: 40, 42, 61, 63, 95, 96.
  Met deze procedure heffen wij de omzetbelasting en de accijns.

 3. Vervoer over zee is geografisch niet mogelijk.
 4. Bij vervoer over zee verliezen goederen de douanestatus Uniegoederen. Voor Uniegoederen moet u door de Douane een herkomstdocument T2L of T2LF (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) af laten tekenen. Wanneer de goederen een waarde van meer dan € 10.000 hebben, moet de Douane ook de bijbehorende factuur aftekenen. Voor accijnsgoederen kunt u ook gebruikmaken van het elektronisch Administratief Document (e-AD) of het elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD) (zie noot 5).
  Het scheepsvaartmanifest kan dienen als bewijsmiddel voor de douanestatus volgens artikel 153, lid 2 DWU en artikel 199, lid 2 UVo.DWU.
 5. Het vervoer van accijnsgoederen tussen de lidstaten wordt gezien als vervoer binnen de Unie. De in de Unie gevestigde bedrijven die accijnsgoederen willen vervoeren tussen lidstaten, moeten in SEED geregistreerd zijn en een vergunning hebben. Als aan deze voorwaarden is voldaan, maakt u bij het vervoer van accijnsgoederen gebruik van het Excise Movement and Control System (EMCS). Bij veraccijnsd vervoer gebruikt u een e-VAD en bij onveraccijnsd vervoer gebruikt u een e-AD. Meer informatie hierover vindt u in het Handboek EMCS.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.