Nederland

Land/Gebied

Nederland

Alfacode

NL

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land

n.v.t.

Douaneformulier over zee:
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst


n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Accijnsformulier

n.v.t.

Opmerkingen bij de tabel

  1. Hier bedoelen we het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Dit kan afwijken van het staatkundig gebied van die lidstaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.