Nederland

Land/gebied

Nederland

Alfacode

NL

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land

n.v.t.

Douaneformulier over zee:
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst


n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Accijnsformulier

n.v.t.

Opmerking bij de tabel

  1. Het gaat hier om het grondgebied van deze EU-lidstaat, zoals dat is vastgelegd in het 'Verdrag betreffende de Europese Unie'. Dit grondgebied kan afwijken van het staatkundig gebied van deze lidstaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.