Oostenrijk

Land/Gebied

Oostenrijk

Alfacode

AT

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land 2)

Geen

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst

-
---
---
---

Accijnsformulier 4)

e-AD

Gebieden die ook onder Oostenrijk vallen

  • Jungholz
  • Mittelberg

Opmerkingen bij de tabel

  1. Hier bedoelen we het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Dit kan afwijken van het staatkundig gebied van die lidstaat.
  2. Bij vervoer naar eilanden geldt het document alleen over land en niet voor aanvullend vervoer over zee. Voor het vervoer van communautaire goederen binnen de Gemeenschap is geen document vereist. In dit geval wordt in het land van bestemming de status aangetoond door middel van een T2LF. Voor het vervoer van communautaire goederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Gemeenschap, is wel een document vereist. U gebruikt dan het document voor intern douanevervoer T2F.
    De verzendingsaangifte is een CO A met regeling 10, terwijl de aangifte in het land van bestemming een CO A is met regeling 49. Deze procedure dient ter verzekering van de heffing van de omzetbelasting en accijns.
  3. Vervoer over zee geografisch niet mogelijk.
  4. Als de bestemming een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied is, is het vervoersdocument afhankelijk van de regelingen voor douaneformulieren. Bij vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen het accijnsgebied moet gebruik worden gemaakt van Excise Movement and Control System (EMCS).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.