Tsjechië

Land/Gebied

Tsjechië

Alfacode

CZ

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land 2)

Geen

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst

-
---
---
---

Accijnsformulier 4)

e-AD

Opmerkingen bij de tabel

 1. Het gaat hier om het grondgebied van deze EU-lidstaat, zoals dat is vastgelegd in het 'Verdrag betreffende de Europese Unie'. Dit grondgebied kan afwijken van het staatkundig gebied van deze lidstaat.
 2. Bij transporten naar eilanden is het document alleen geldig voor het deel van het vervoer dat over land gaat, en niet voor het deel van het vervoer dat over zee gaat.
  Voor het vervoer van Uniegoederen binnen de Europese Unie hebt u geen document nodig. Wel moet u in het land van bestemming de douanestatus van Uniegoederen aantonen met een T2LF (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden).
  Vervoert u Uniegoederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied van de Europese Unie behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Europese Unie? Dan moet u het document voor intern douanevervoer T2F (voor Uniegoederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) gebruiken.
  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan verzendingsaangifte type CO A doen met regeling 10. Daarnaast moet u in het land van bestemming verzendingsaangifte type CO A doen met regeling 49. Deze procedure dient om ervoor te zorgen dat de omzetbelasting en accijns worden geheven.
 3. Vervoer over zee is geografisch niet mogelijk.
 4. Worden de goederen vervoerd naar een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied van de Europese Unie? De voor het vervoer gekozen douaneregeling bepaalt welk document u moet gebruiken.
  Bij vervoer van accijnsgoederen die geschorst van accijns zijn binnen het accijnsgebied, moet u gebruikmaken van het Excise Movement and Control System (EMCS). Nadere informatie hierover staat in het Handboek EMCS.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.