Andorra

Land/gebied

Andorra 5)

Alfacode

AD

Grondgebied 1)

Nee

Douanegebied

Nee

BTW / ICT-gebied

Nee

Accijnsgebied

Nee

Statistiekgebied

Nee

Douaneformulier over land 2)

EX A / T1 of T2

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst

-
---
---
---

Accijnsformulier 4)

Zie douaneformulier

Opmerkingen bij de tabel

 1. Het gaat hier om het grondgebied van deze EU-lidstaat, zoals dat is vastgelegd in het 'Verdrag betreffende de Europese Unie'. Dit grondgebied kan afwijken van het staatkundig gebied van deze lidstaat.
 2. Bij vervoer naar eilanden geldt het document alleen over land en niet voor aanvullend vervoer over zee. Voor het vervoer van communautaire goederen binnen de Gemeenschap is geen document vereist. In dit geval wordt in het land van bestemming de status aangetoond door middel van een T2LF. Voor het vervoer van communautaire goederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Gemeenschap, is wel een document vereist. U gebruikt dan het document voor intern douanevervoer T2F.

  Bij gebruik van AGS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan verzendingsaangifte type CO A doen met regeling  10. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte tot verzending type CO A doen met regeling 49. Deze procedure dient om ervoor te zorgen dat de omzetbelasting en accijns worden geheven.

  Bij gebruik van DMS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan een aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom B4) doen. Dit doet u met 'soort aangifte' CO, 'gevraagde regeling' 10 en 'aanvullende regeling' F75. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom H5) doen met 'soort aangifte' CO en met 'aanvullende regeling' F15. Deze aangifte kan gedaan worden voor de gevraagde regelingen: 40, 42, 61, 63, 95, 96.
  Met deze procedure heffen wij de omzetbelasting en de accijns.

 3. Vervoer over zee geografisch niet mogelijk.
 4. Als de bestemming een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied is, is het vervoersdocument afhankelijk van de regelingen voor douaneformulieren.
 5. Vormt een douane-unie met de EG. Hoofdstukken 1 t/m 24 vervoer met T1, overigens met T2 (restitutiegoed uit Andorra, altijd T1 met de clausule: 'alleen het agrarisch element innen, overeenkomst EEG-Andorra').

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.