Andorra

Land/gebied

Andorra 5)

Alfacode

AD

Grondgebied 1)

Nee

Douanegebied

Nee

BTW / ICT-gebied

Nee

Accijnsgebied

Nee

Statistiekgebied

Nee

Douaneformulier over land 2)

EX A / T1 of T2

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst

-
---
---
---

Accijnsformulier 4)

Zie douaneformulier

Opmerkingen bij de tabel

  1. Hier bedoelen we het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Dit kan afwijken van het staatkundig gebied van die lidstaat.
  2. Bij vervoer naar eilanden geldt het document alleen over land en niet voor aanvullend vervoer over zee. Voor het vervoer van communautaire goederen binnen de Gemeenschap is geen document vereist. In dit geval wordt in het land van bestemming de status aangetoond door middel van een T2LF. Voor het vervoer van communautaire goederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Gemeenschap, is wel een document vereist. U gebruikt dan het document voor intern douanevervoer T2F.
  3. Vervoer over zee geografisch niet mogelijk.
  4. Als de bestemming een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied is, is het vervoersdocument afhankelijk van de regelingen voor douaneformulieren.
  5. Vormt een douane-unie met de EG. Hoofdstukken 1 t/m 24 vervoer met T1, overigens met T2 (restitutiegoed uit Andorra, altijd T1 met de clausule: 'alleen het agrarisch element innen, overeenkomst EEG-Andorra').

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.