Monaco

Land/gebied

Monaco

Alfacode

FR

Grondgebied 1)

Nee

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Ja

Accijnsgebied

Ja

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land 2)

Geen

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2 4)
Lijndienst T1
Geen lijndienst 5)

-
Geen
T1
T2L 6)

Accijnsformulier 7)

e-AD of e-VAD

Opmerkingen bij de tabel

 1. Het gaat hier om het grondgebied van deze EU-lidstaat, zoals dat is vastgelegd in het 'Verdrag betreffende de Europese Unie'. Dit grondgebied kan afwijken van het staatkundig gebied van deze lidstaat.
 2. Bij vervoer naar eilanden geldt het document alleen over land en niet voor aanvullend vervoer over zee. Voor het vervoer van communautaire goederen binnen de Gemeenschap is geen document vereist. In dit geval wordt in het land van bestemming de status aangetoond door middel van een T2LF. Voor het vervoer van communautaire goederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Gemeenschap, is wel een document vereist. U gebruikt dan het document voor intern douanevervoer T2F.

  Bij gebruik van AGS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan verzendingsaangifte type CO A doen met regeling  10. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte tot verzending type CO A doen met regeling 49. Deze procedure dient om ervoor te zorgen dat de omzetbelasting en accijns worden geheven.

  Bij gebruik van DMS

  Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan een aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom B4) doen. Dit doet u met 'soort aangifte' CO, 'gevraagde regeling' 10 en 'aanvullende regeling' F75. Daarnaast moet u in het land van bestemming een aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regimeaangifte (GVo.DWU bijlage B kolom H5) doen met 'soort aangifte' CO en met 'aanvullende regeling' F15. Deze aangifte kan gedaan worden voor de gevraagde regelingen: 40, 42, 61, 63, 95, 96.
  Met deze procedure heffen wij de omzetbelasting en de accijns.

 3. Bij vervoer over zee verliezen goederen de douanestatus Uniegoederen.
 4. Bij een lijndienstvergunning hebt u voor Uniegoederen geen document nodig, tenzij ze vervoerd worden over zee (zie punt 3).
  Voor niet-Uniegoederen hebt u een vervoersdocument T1 nodig.
  In plaats van een normale aangifte voor Uniedouanevervoer mag u ook een manifest gebruiken. U hebt dan een 'Vergunning voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte' nodig. Vermeld op basis van artikel 320 lid 2 UVo.DWU dan T1 (voor niet-Uniegoederen) of T2F (voor Uniegoederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden).
 5. Bij vervoer over zee verliezen goederen de douanestatus Uniegoederen. Voor Uniegoederen moet u door de Douane een herkomstdocument T2L of T2LF (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) af laten tekenen. Wanneer de goederen een waarde van meer dan € 10.000 hebben, moet de Douane ook de bijbehorende factuur aftekenen. Voor accijnsgoederen kunt u ook gebruikmaken van het elektronisch Administratief Document (e-AD) of het elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD) (zie noot 7).
 6. Bij statusdocumenten staat 'L' voor 'Liberté' en 'F' voor 'Fiscal'.
 7. Als de bestemming een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied is, is het vervoersdocument afhankelijk van de regelingen voor douaneformulieren. Bij vervoer van accijnsgoederen binnen het accijnsgebied moet gebruik worden gemaakt van Excise Movement and Control System (EMCS).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.