DOM (Departements d'Outre-Mer)

DOM

Alfacode

Frans Guyana

FR

Guadeloupe inclusief
Saint-Martin

FR

Martinique

FR

Mayotte 8)

FR

Réunion

FR

Land/gebied

DOM

Alfacode

FR

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Ja

BTW / ICT-gebied

Nee

Accijnsgebied

Nee

Statistiekgebied

Ja

Douaneformulier over land 2)

CO A / T2F

Douaneformulier over zee: 3)
Lijndienst T2 4)
Lijndienst T1
Geen lijndienst 5)

-
CO A / T2F
T1
CO A / T2LF 6)

Accijnsformulier 7)

Zie douaneformulier

Opmerkingen bij de tabel

 1. Hier bedoelen we het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Dit kan afwijken van het staatkundig gebied van die lidstaat.
 2. Bij vervoer naar eilanden geldt het document alleen over land en niet voor aanvullend vervoer over zee. Voor het vervoer van communautaire goederen binnen de Gemeenschap is geen document vereist. In dit geval wordt in het land van bestemming de status aangetoond door middel van een T2LF. Voor het vervoer van communautaire goederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Gemeenschap, is wel een document vereist. U gebruikt dan het document voor intern douanevervoer T2F.
  De verzendingsaangifte is een CO A met regeling 10, terwijl de aangifte in het land van bestemming een CO A is met regeling 49. Deze procedure dient ter verzekering van de heffing van de omzetbelasting en accijns.
 3. Bij vervoer over zee verliezen de goederen hun communautaire status.
 4. Bij een lijndienstvergunning is er voor communautaire goederen geen document vereist, tenzij het vervoer van communautaire goederen betreft als onder 3.
  Niet communautaire goederen dienen met een vervoersdocument T1 te worden vervoerd.
  Ingevolge artikel 448 TVo CDW zijn er vereenvoudigde procedures mogelijk: Dit artikel staat de vermelding T1/T2F en/of T1/TF op het manifest toe.
 5. Bij vervoer over zee gaat de communautaire status verloren. Voor communautaire goederen moet een herkomstbescheid T2L, hetzij een T2LF (niet ICT-gebieden) worden geviseerd. Tevens kan een factuur worden overgelegd, die bij een waarde van meer dan € 10.000 geviseerd moet worden door de Douane. Voor accijnsgoederen kan ook gebruik worden gemaakt van het elektronisch Administratief Document (e-AD) dat gebruikt moet worden voor vervoer onder schorsing van accijns.
  Ingevolge artikel 317 bis TVo CDW zijn er vereenvoudigde procedures mogelijk (vereenvoudigde statusbescheiden).
 6. Statusbescheiden: L staat voor Liberté, F voor Fiscal.
 7. Als de bestemming een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied is, is het vervoersdocument afhankelijk van de regelingen voor douaneformulieren.
 8. Volgens Besluit nr. 2012/419/EU van de Europese Raad van 11 juli 2012 is Mayotte met ingang van 1 januari 2014 niet langer een gebied overzee maar een ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.