Meer van Lugano

Land/Gebied

Meer van Lugano 2)

Alfacode

IT

Grondgebied 1)

Ja

Douanegebied

Nee

BTW / ICT-gebied

Nee

Accijnsgebied

Nee

Statistiekgebied

Nee

Douaneformulier over land

n.v.t.

Douaneformulier over zee:
Lijndienst T2
Lijndienst T1
Geen lijndienst

-
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Accijnsformulier

n.v.t.

Opmerkingen bij de tabel

  1. Hier bedoelen we het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Dit kan afwijken van het staatkundig gebied van die lidstaat.
  2. Geldt alleen voor de Italiaanse wateren van het meer van Lugano vanaf de oever tot aan de politieke grens van de zone tussen Ponte Tresa en Porte Ceresio. Het overig gebied is Zwitsers grondgebied.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.