Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor intermediairs

Heeft uw klant u gemachtigd om aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan kunt u vanaf aangiftejaar 2014 gebruikmaken van de gegevens in de vooraf ingevulde aangifte van uw klant. Bijvoorbeeld diens loon, de WOZ-waarde van diens huis, diens hypotheekgegevens en diens banksaldi. Uiteraard moet u die gegevens wel zelf nog controleren en eventueel aanvullen of wijzigen als u aangifte doet. Wij stellen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen beschikbaar als uw klant daarvoor toestemming geeft.

U kunt alleen gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor 'Standard Business Reporting (SBR)'.

Geregistreerde, actieve machtiging

U krijgt de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet akkoord gaan met de registratie. U krijgt dan van uw klant de activeringscode, waarmee u de registratie kunt activeren. Als uw registratie actief is, kunt u met uw software een digitaal bericht ophalen met de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte.

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij 'Hoe registraties gegevens vooraf ingevulde aangifte aanvragen?'.

Machtiging ieder aangiftejaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte is voor gegevens van 1 klant en over 1 aangiftejaar. Uw klant beslist dus per aangiftejaar of deze akkoord gaat met de registratie van de machtiging.

Doorlopende machtiging

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U of uw klant kan deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere intermediair. Dit kan met de registratiebrief met intrekkingscode, die wij uw klant sturen.

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure voor het gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Hoe wij dat doen, ziet u bij 'Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair'.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Gespreid aanvragen van machtigingsregistraties

Het is mogelijk dat wij niet alle aanvragen van machtigingsregistraties kunnen verwerken in dezelfde week waarin ze zijn gedaan. Aanvragen die onze wekelijkse capaciteit te boven gaan, slaan wij op. Ze komen zo snel mogelijk aan de beurt na de week waarin onze maximale capaciteit is bereikt. Dit gebeurt volgens het principe van 'first in, first out'. Begin dus op tijd met het aanvragen van machtigingsregistraties. Maakt u gebruik van de uitstelregeling belastingconsulenten? Houd dan rekening met uw inleverschema en vraag uw machtigingsregistraties gespreid aan.

Meer informatie

Meer informatie over de machtigingsprocedure vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.