Hoe registraties gegevens vooraf ingevulde aangifte aanvragen?

Als uw klant u heeft gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting, kunt u gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dat kan pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet hiervoor toestemming geven. Als uw machtiging geregistreerd en actief is, kunt u de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken.

U vraagt de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aan per klant en per aangiftejaar. Dat gaat als volgt:

  1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. Want u mag alleen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aanvragen voor particulieren en ondernemers die klant van u zijn.
  2. U vertelt uw klanten dat u de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gaat aanvragen. Ook informeert u uw klanten dat zij hierover van ons een registratiebrief krijgen. In die brief staat de bedrijfsnaam die in uw PKIoverheid services servercertificaat staat (de naam waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekend staat.
  3. U stuurt met uw software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging, zodat u de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kunt krijgen. In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant en welk aangiftejaar u de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte wilt krijgen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid services servercertificaat.
  4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid, die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij aan wie gegevens van de vooraf ingevulde aangifte verstuurd mogen worden. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  5. Wij sturen uw klant een registratiebrief over uw aanvraag. Hierin vragen wij uw klant toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat u de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kunt krijgen.
  6. Uw klant beslist of die akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
    • Een klant die akkoord gaat, moet binnen 13 weken het formulier naar u opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. In dit formulier staat een activeringscode waarmee u in uw software de registratie activeert. U doet dit vóór de datum die in het formulier staat. Nadat u de machtigingsregistratie hebt geactiveerd, kunt u de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte ophalen met uw software.
    • Een klant die niet akkoord gaat, hoeft niets te doen. Uw registratie wordt dan niet actief: u kunt de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte niet gebruiken.

U kunt de status van uw aanvragen zien in de software waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.