Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor intermediairs

Heeft uw klant u gemachtigd om aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan kunt u gebruikmaken van de gegevens in de vooraf ingevulde aangifte van uw klant. Bijvoorbeeld het loon, de WOZ-waarde van het huis, de hypotheekgegevens en de banksaldi van uw klant. Uiteraard moet u die gegevens wel zelf nog controleren en eventueel aanvullen of wijzigen als u aangifte doet. Wij stellen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen beschikbaar als uw klant daarvoor toestemming geeft.

U kunt alleen gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR).

Geregistreerde, actieve machtiging

U krijgt de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet akkoord gaan met de registratie. U krijgt dan van uw klant de activeringscode, waarmee u de registratie kunt activeren. Als uw registratie actief is, kunt u met uw software een digitaal bericht ophalen met de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte.

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij 'Hoe registraties gegevens vooraf ingevulde aangifte aanvragen?'.

Machtiging ieder aangiftejaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte is voor gegevens van 1 klant en over 1 aangiftejaar. Uw klant moet dus per aangiftejaar akkoord geven op de registratie van de machtiging.

Doorlopende machtiging

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U en uw klant kunnen deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als uw klant kan een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

  • U doet dit via uw software. Kunt u de machtiging niet meer intrekken met uw software? Dan kunt u hiervoor inloggen met eHerkenning op basis van uw KVK-nummer bij Logius via Machtigingenregister Digipoort. Machtigingen die zijn geregistreerd op uw RSIN zijn nog niet in te zien.
  • Uw klanten loggen in met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen uw klanten ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen of het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' van Logius gebruiken.

Let op!

Elke registratie van een machtiging moet apart worden ingetrokken. Soms moet u dus opdracht geven om meerdere registraties in te trekken:
- de registratie van een doorlopende machtiging inkomstenbelasting
- de registratie van een machtiging voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2025 (en eventueel eerdere jaren)
- de registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2024 (en eventueel eerdere jaren)

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure die zij moeten volgen om gebruik te maken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Hoe wij dat doen, ziet u bij 'Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair'.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen om gebruik te maken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Gespreid aanvragen van machtigingsregistraties

Het is mogelijk dat wij niet alle aanvragen van machtigingsregistraties kunnen verwerken in dezelfde week waarin ze zijn gedaan. Aanvragen die onze wekelijkse capaciteit te boven gaan, slaan wij op. Ze komen zo snel mogelijk aan de beurt na de week waarin onze maximale capaciteit is bereikt. Dit gebeurt volgens het principe van 'first in, first out'. Begin dus op tijd met het aanvragen van machtigingsregistraties. Maakt u gebruik van de uitstelregeling belastingconsulenten? Houd dan rekening met uw inleverschema en vraag uw machtigingsregistraties gespreid aan.

Meer informatie

Meer informatie over de machtigingsprocedure vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.