Aansluiten op SBR: wat moet u doen?

Doet u voor uzelf of voor uw klanten aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, aangifte btw of opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)? En doet u dit met eigen aangifte- of administratiesoftware? Dan vraagt u in overleg met uw softwareleverancier een PKIoverheid services servercertificaat aan. Zodra u een PKIoverheid services servercertificaat hebt en uw software geschikt is, kunt u SBR en Digipoort gebruiken.

Let op!

Als u als ondernemer zelf aangifte doet via het beveiligde gedeelte van onze internetsite, hoeft u niets te doen. Voor u is er niets veranderd.

Aanvragen van een PKIoverheid services servercertificaat

U kunt in overleg met uw softwareleverancier een PKIoverheid services servercertificaat aanvragen bij 1 van de certificaatleveranciers. De certificaatleveranciers geven het PKIoverheid services servercertificaat alleen uit onder strikte voorwaarden. Een face-to-face-controle hoort daarbij. Kijk voor de aanvraagprocedure, de exacte voorwaarden en de kosten op de internetsites van deze certificaatleveranciers. Een overzicht van deze certificaatleveranciers vindt u op de internetsite van Logius.

Let op!

De aanvraagprocedure van een PKIoverheid services servercertificaat heeft de nodige doorlooptijd. Dat geldt ook voor het verlengen van een certificaat. Houd hier rekening mee.

Voor vragen over het gebruik van het PKIoverheid services servercertificaat kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier. Voor het installeren van het certificaat verwijzen wij u naar de instructies van de certificaatleverancier.

Vernieuwen van een PKIoverheid services servercertificaat

PKIoverheid services servercertificaten zijn een beperkt aantal jaren geldig. Als de geldigheid afloopt, moet u uw certificaat vernieuwen. Hoe u dat doet, leest u op de internetsite van het Standard Business Reporting Programma.

Let op!

Moet u uw PKIoverheid services servercertificaat vernieuwen en hebt u een nieuw KvK-nummer? Dan heeft dit gevolgen voor uw machtigingsregistraties voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag, gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen. Meer informatie over wat u dan moet doen, vindt u op de internetsite van het Standard Business Reporting Programma. Daar leest u ook wat u kunt doen als u problemen ondervindt doordat een groot aantal machtigingsregistraties moet worden omgezet.

Aansluiten op SBR voor de aangifte loonheffingen

SBR is verplicht voor loonheffingen. Voor 1 maart 2017 moest u overstappen op Digipoort: per die datum hebben wij het BAPI-kanaal en het FOS-kanaal afgeschaft. U kunt nu alleen nog via Digipoort aangifte loonheffingen en eerstedagsmelding doen.

Digipoort heeft voor het doen van aangifte loonheffingen een kanaal voor standaardberichten (WUS) en een kanaal voor grote berichten (FTP). Welk kanaal u moet gebruiken, hangt af van de omvang van uw berichten:

  • tot en met 15 MB: het standaardberichtenkanaal
  • groter dan 15 MB tot en met 80 MB: naar keuze het standaardberichtenkanaal of het groteberichtenkanaal
    • Voor het standaardberichtenkanaal moet u deze berichten comprimeren tot maximaal 15 MB. Voor het groteberichtenkanaal hoeft dat niet.
    • Als uw berichten regelmatig tegen de grens van 80 MB (gecomprimeerd: 15 MB) aan zitten, overweeg dan een overstap naar het groteberichtenkanaal. Want als uw bericht onverwacht een keer groter is, komt uw bericht via het standaardberichtenkanaal niet bij ons aan. U doet dan mogelijk te laat aangifte.
  • groter dan 80 MB: het groteberichtenkanaal

Om Digipoort te kunnen gebruiken, hebt u een PKIoverheid services servercertificaat nodig en software die geschikt is voor Digipoort. Vraag uw softwareleverancier of het softwarepakket geschikt is voor het juiste kanaal, want voor het WUS-kanaal hebt u andere software nodig dan voor het FTP-kanaal. Let er ook op dat uw software zo nodig berichten kan comprimeren.

Voor het groteberichtenkanaal van Digipoort hebt u behalve aangepaste software en een PKIoverheid services servercertificaat ook een FTP-account bij Logius nodig. Soms heeft uw softwareleverancier daar al in voorzien. Als u zelf het FTP-account moet aanvragen, gebruikt u het 'Aanvraagformulier Digipoort FTP voor SBR'.

Let op!

Hebt u al een PKIoverheid services servercertificaat, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting of de btw? Dan hoeft u geen nieuw certificaat aan te vragen. U kunt dit certificaat ook gebruiken voor de aangifte loonheffingen via Digipoort. Let wel op de geldigheid van dit certificaat.

Meer informatie

Meer informatie over het werken met SBR vindt u op de internetsite van het Standard Business Reporting Programma. Op die internetsite vindt u ook meer informatie over SBR en de aangifte loonheffingen bij de veelgestelde vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.