Aansluiten op SBR: wat moet u doen?

Voor SBR hebt u een PKIoverheid services servercertificaat nodig. Zo'n certificaat vraagt u in overleg met uw softwareleverancier aan. Zodra u een PKIoverheid services servercertificaat hebt en uw software geschikt is, kunt u SBR en Digipoort gebruiken.

Let op!

Als u als ondernemer zelf aangifte doet via het beveiligde gedeelte van onze internetsite, hoeft u niets te doen. Voor u is er niets veranderd.

Aanvragen van een PKIoverheid services servercertificaat

U kunt in overleg met uw softwareleverancier een PKIoverheid services servercertificaat aanvragen bij 1 van de certificaatleveranciers. De certificaatleveranciers geven het PKIoverheid services servercertificaat alleen uit onder strikte voorwaarden. Een face-to-face-controle hoort daarbij. Kijk voor de aanvraagprocedure, de exacte voorwaarden en de kosten op de internetsites van deze certificaatleveranciers. Een overzicht van deze certificaatleveranciers vindt u op de internetsite van Logius.

Let op!

De aanvraagprocedure van een PKIoverheid services servercertificaat heeft de nodige doorlooptijd. Dat geldt ook voor het verlengen van een certificaat. Houd hier rekening mee.

Voor vragen over het gebruik van het PKIoverheid services servercertificaat kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier. Voor het installeren van het certificaat verwijzen wij u naar de instructies van de certificaatleverancier.

Vernieuwen van een PKIoverheid services servercertificaat

PKIoverheid services servercertificaten zijn een beperkt aantal jaren geldig. Als de geldigheid afloopt, moet u uw certificaat vernieuwen. Hoe u dat doet, leest u op de internetsite Standard Business Reporting.

Let op!

Moet u uw PKIoverheid services servercertificaat vernieuwen en hebt u een nieuw KVK-nummer? Dan heeft dit gevolgen voor uw machtigingsregistraties voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag, gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen. Meer informatie over wat u dan moet doen, vindt u op de internetsite Standard Business Reporting. Daar leest u ook wat u kunt doen als u problemen ondervindt doordat een groot aantal machtigingsregistraties moet worden omgezet.

Aansluiten op SBR voor de aangifte loonheffingen

Digipoort heeft voor het doen van aangifte loonheffingen een kanaal voor standaardberichten (WUS) en een kanaal voor grote berichten (FTP). Welk kanaal u moet gebruiken, hangt af van de omvang van uw berichten. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 13 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Meer informatie

Meer informatie over het werken met SBR vindt u op de internetsite van het Standard Business Reporting Programma. Op die internetsite vindt u ook meer informatie over SBR en de aangifte loonheffingen bij de veelgestelde vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.