Ik wil graag Serviceberichten toeslagen ontvangen

Als uw klant u heeft gemachtigd om aangifte inkomstenbelasting te doen, kunt u digitaal gegevens krijgen van de beschikkingen over toeslagen: de Serviceberichten toeslagen. In een Servicebericht toeslagen staan de gegevens waarmee de toeslag berekend is en de hoogte van de toeslag. Wij stellen de gegevens alleen beschikbaar als uw klant daarvoor toestemming geeft.

U kunt alleen Serviceberichten toeslagen krijgen als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor 'Standard Business Reporting (SBR)'.

Geregistreerde, actieve machtiging

U krijgt de Serviceberichten toeslagen pas als uw machtiging geregistreerd en geactiveerd is. Uw aanvraag voor de machtiging wordt eerst geregistreerd. Als uw klant akkoord gaat met de registratie van de machtiging wordt de registratie geactiveerd en krijgt u Serviceberichten toeslagen.

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij 'Hoe registraties Serviceberichten toeslagen aanvragen?'.

Machtiging ieder toeslagjaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten toeslagen geldt voor digitale berichten over alle toeslagen van 1 klant en over 1 toeslagjaar. Uw klant gaat dus per toeslagjaar wel of niet akkoord met de registratie van de machtiging.

Automatisch uitbreiden voor Serviceberichten toeslagen

Voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Wij baseren ons daarbij op de doorlopende machtiging. Meer informatie ziet u op automatisch uitbreiden.

Doorlopende machtiging toeslagen

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U en uw klant kunnen deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging toeslagen'.

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als uw klant kan een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

  • U doet dit via uw software. Kunt u de machtiging niet meer intrekken met uw software? Dan kunt u hiervoor inloggen met eHerkenning op basis van uw KvK-nummer bij Logius via Machtigingenregister Digipoort. Machtigingen die zijn geregistreerd op uw RSIN zijn nog niet in te zien.
  • Uw klanten loggen in met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.
    Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen uw klanten ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen of het formulier Afwijzen/intrekken machtigingsregistratie van Logius gebruiken.

In het overzicht Storing en Onderhoud van Logius ziet u of er gepland onderhoud of een verstoring is bij DigiD.

Let op!

Elke registratie moet apart ingetrokken worden. Soms moet u dus opdracht geven om zowel de doorlopende machtiging toeslagen, als de machtigingen voor Servicebericht toeslagen 2024 (en eventueel eerdere jaren) in te trekken.

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure die zij moeten volgen om serviceberichten te krijgen. Hoe wij dat doen, ziet u bij 'Een intermediair helpt u met toeslagen'.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen om serviceberichten te krijgen. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Meer informatie

Meer informatie over machtigingen Belastingdienst voor intermediairs vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.