Ik wil graag Serviceberichten toeslagen ontvangen

Als uw klant u heeft gemachtigd om aangifte inkomstenbelasting te doen, kunt u digitaal gegevens krijgen van de beschikkingen over toeslagen: de Serviceberichten toeslagen. In een Servicebericht toeslagen staan de gegevens waarmee de toeslag berekend is en de hoogte van de toeslag. Wij stellen de gegevens alleen beschikbaar als uw klant daarvoor toestemming geeft.

U kunt alleen Serviceberichten toeslagen krijgen als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor 'Standard Business Reporting (SBR)'.

Geregistreerde, actieve machtiging

U krijgt de Serviceberichten toeslagen pas als uw machtiging geregistreerd en geactiveerd is. Uw aanvraag voor de machtiging wordt eerst geregistreerd. Als uw klant akkoord gaat met de registratie van de machtiging wordt de registratie geactiveerd en krijgt u Serviceberichten toeslagen.

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij 'Hoe registraties Serviceberichten toeslagen aanvragen?'.

Machtiging ieder toeslagjaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten toeslagen geldt voor digitale berichten over alle toeslagen van 1 klant en over 1 toeslagjaar. Uw klant gaat dus per toeslagjaar wel of niet akkoord met de registratie van de machtiging.

Automatisch uitbreiden voor Serviceberichten toeslagen

Voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Wij baseren ons daarbij op de doorlopende machtiging. Meer informatie ziet u op automatisch uitbreiden.

Doorlopende machtiging toeslagen

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij hem om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U of uw klant kan deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging toeslagen'.

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld bij de overstap naar een andere intermediair. Hiervoor is het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' nodig dat wij meesturen met de registratiebrief.

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure voor het krijgen van serviceberichten. Hoe wij dat doen, ziet u bij 'Een intermediair helpt u met toeslagen'.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het krijgen van serviceberichten. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Meer informatie

Meer informatie over de machtigingsprocedure vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.