Doorlopende machtiging toeslagen

Uw klant kan sinds 1 september 2021 een doorlopende machtiging aanvragen voor Serviceberichten toeslagen. Wij vragen uw klant dan om toestemming voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. U en uw klant kunnen de machtiging op elk moment weer intrekken.

Wat is een doorlopende machtiging toeslagen?

Een registratie van een doorlopende machtiging toeslagen geldt voor digitale berichten over 1 klant over toekomstige toeslagjaren (tot wederopzegging). Hoe u een registratie aanvraagt, leest u bij 'Hoe registratie doorlopende machtiging toeslagen aanvragen?'.

Waarvoor geldt de doorlopende machtiging toeslagen?

Een doorlopende machtiging toeslagen die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

  • de Serviceberichten toeslagen 2024, 2025 en verder

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als uw klant kan een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

  • U doet dit via uw software. Kunt u de machtiging niet meer intrekken met uw software? Dan kunt u hiervoor inloggen met eHerkenning op basis van uw KvK-nummer bij Logius via Machtigingenregister Digipoort. Machtigingen die zijn geregistreerd op uw RSIN zijn nog niet in te zien.
  • Uw klanten loggen in met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.
    Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen uw klanten ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen of het formulier Afwijzen/intrekken machtigingsregistratie van Logius gebruiken.

Let op!

Elke registratie moet apart ingetrokken worden. Soms moet u dus opdracht geven om zowel de doorlopende machtiging toeslagen als de machtigingen voor Servicebericht toeslagen 2023 (en eventueel eerdere jaren) in te trekken.

Wat gebeurt er op de peildatum?

De doorlopende machtigingen toeslagen die op de peildatum 1 juli 2023 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de desbetreffende Serviceberichten toeslagen 2024 te registreren en te activeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.