Fiscaal dienstverleners

Fiscaal dienstverleners kunnen meedoen met horizontaal toezicht door zich aan te sluiten bij een koepelconvenant. Wij sluiten vervolgens met de fiscaal dienstverlener een convenant (bij aansluiting bij het koepelconvenant van SRA) of een zogenoemde deelnameverklaring (bij aansluiting bij de andere koepelconvenanten).

Voorbeelden van een convenant of deelnameverklaring met fiscaal dienstverleners zijn:

Deze convenanten en deelnameverklaringen zijn gebaseerd op het standaard fiscaaldienstverlenersconvenant dat is ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf.

Fiscaal dienstverleners met convenanten en deelnameverklaringen

Hieronder kunt u zien met welke fiscaal dienstverleners wij convenanten en deelnameverklaringen hebben gesloten. Ook ziet u de koepelorganisatie waarbij de dienstverlener is aangesloten en zijn vestigingsplaats.

U kunt dit overzicht ook als Excelbestand downloaden. Volg daarna de onderstaande instructie.

U zoekt een fiscaal dienstverlener in een bepaalde vestigingsplaats

  • Ga naar het pulldownmenu rechtsboven in de kolom 'Koepel'.
  • Zorg ervoor dat alle onderliggende koepelorganisaties zijn aangevinkt (klik zo nodig op het vakje 'Alles selecteren').
  • Ga naar het pulldownmenu rechtsboven in de kolom 'Vestigingsplaats'.
  • Zorg ervoor dat alle onderliggende vestigingsplaatsen niet zijn aangevinkt (klik zo nodig op het vakje 'Alles selecteren').
  • Zet een vinkje voor de vestigingsplaats die u zoekt.

U zoekt een fiscaal dienstverlener die bij een bepaalde koepel is aangesloten

  • Ga naar het pulldownmenu rechtsboven in de kolom 'Vestigingsplaats'.
  • Zorg ervoor dat alle onderliggende vestigingsplaatsen zijn aangevinkt (klik zo nodig op het vakje 'Alles selecteren').
  • Ga naar het pulldownmenu rechtsboven in de kolom 'Koepel'.
  • Zorg ervoor dat alle onderliggende koepelorganisaties niet zijn aangevinkt (klik zo nodig op het vakje 'Alles selecteren').
  • Zet een vinkje voor de koepelorganisatie die u zoekt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.