Persoonsgebonden budget - zorg krijgen en verlenen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Die persoon bepaalt dan zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven. Op deze pagina leest u wat dat betekent voor uw belastingen in de volgende situaties:

U krijgt zorg

Krijgt u geen pgb en koopt u uw zorg niet zelf in, maar krijgt u die via een zorginstelling? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw belastingen.

Krijgt u een pgb? Dan bent u 'budgethouder'. Dat betekent dat u (of uw gemachtigde vertegenwoordiger) uw zorg zelf inkoopt. U kiest dan zelf uw zorgverlener, dat is degene die u helpt en/of verzorgt.

Er zijn 4 soorten pgb:

 • pgb vanuit de Jeugdwet
 • pgb vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
 • pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Een combinatie van meerdere soorten pgb is ook is mogelijk.

U betaalt zelf geen belasting over het pgb-bedrag dat u krijgt. Want uw zorgverlener ontvangt het bedrag. Dan is dit inkomen voor uw zorgverlener. Die betaalt dan de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verplichtingen als u budgethouder bent

Soms bent u verplicht de salarisadministratie door de SVB te laten doen. Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met uw zorgverlener hebt. Op svb.nl leest u hierover meer.

Bent u niet verplicht de salarisadministratie door de SVB te laten doen? Dan kunt u daar toch vrijwillig voor kiezen. Maar dat kan niet als uw zorgverlener een onderneming heeft of bij een zorginstelling werkt.

Let op!

Omdat het voeren van een (salaris)administratie ingewikkeld is, raden wij u aan om dit (gratis) door de SVB te laten doen. Of als dat niet mogelijk is, door een administratiekantoor.

Op rijksoverheid.nl en svb.nl leest u meer over het pgb.

Eigen bijdrage niet aftrekbaar

Betaalt u een eigen bijdrage pgb? Deze eigen bijdrage kunt u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

U verleent zorg

Helpt of verzorgt u iemand en wordt u daarvoor betaald? Dan bent u zorgverlener. Over de bedragen die u ontvangt, betaalt u inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat geldt ook als uw werkgever/budgethouder een familielid is.

Soms houdt uw werkgever/budgethouder of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verplicht belasting en premies in op uw inkomsten. Maar soms is dat niet verplicht en dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • U hebt een onderneming
  Hebt u een zorgonderneming? En bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan geeft u uw inkomsten voor uw hulp- en/of zorgverlening op als winst uit onderneming Lees meer bij Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?.

  Hebt u wel een onderneming, maar geen zorgonderneming? En krijgt u naast uw onderneming inkomsten voor uw hulp- en/of zorgverlening? Dan geeft u deze inkomsten in uw aangifte inkomstenbelasting op bij 'Inkomsten uit overig werk'. Lees meer hierover bij Wat zijn inkomsten uit overig werk?.
 • U hebt géén onderneming
  Dan geeft u de inkomsten voor uw hulp- en/of zorgverlening in uw aangifte inkomstenbelasting op bij 'Inkomsten uit overig werk'. Lees meer bij:

Belasting en premies meteen laten inhouden op uw inkomsten

Bent u niet in loondienst en bent u ook geen ondernemer? Dan kunt u samen met uw budgethouder ervoor kiezen om de belasting en premies volksverzekeringen meteen in te laten houden op uw inkomsten. Dat gebeurt door de budgethouder of door de SVB. Wilt u hiervan gebruikmaken? Vul dan de Verklaring Loonheffingen Opting-in samen met de budgethouder in.

Voorlopige aanslag aanvragen?

Houdt de werkgever/budgethouder of de SVB geen belasting en premies in op uw inkomsten? Dan kunt u dit jaar iedere maand al een deel daarvan betalen. In plaats van volgend jaar in 1 keer achteraf betalen, nadat u uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Wilt u maandelijks betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag bij ons aan. Lees meer bij Voorlopige aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.