Gemoedsbezwaard omdat u geen zorgverzekering wilt

U wilt zich uit levensovertuiging niet verzekeren tegen ziektekosten. Wij noemen u dan 'gemoedsbezwaard'. Voor de zorgtoeslag geldt u alleen als gemoedsbezwaard als u voor de Wet langdurige zorg (Wlz) geregistreerd staat als gemoedsbezwaard. U bent als gemoedsbezwaarde niet verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. U krijgt daarom geen zorgtoeslag.

Hebt u een toeslagpartner die niet gemoedsbezwaard is? Dan kan hij voor zichzelf zorgtoeslag aanvragen. Uw toeslagpartner krijgt dan de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner. Uw inkomen telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Geef het door aan de SVB

Hebt u zorgtoeslag en wordt u gemoedsbezwaard? Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren' aan en vul dit in. Als u geregistreerd bent als gemoedsbezwaarde, krijgt u van de SVB een 'Ontheffing verzekeringsplicht wegens gemoedsbezwaren'. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door. Wij zetten dan uw zorgtoeslag stop. Lees meer hierover bij Wijziging doorgeven: ik ben gemoedsbezwaard.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.