Zorgtoeslag als u in Nederland woont en in het buitenland werkt

Woont u in Nederland en werkt u in het buitenland? Meestal bent u dan niet in Nederland verzekerd, maar moet u zich in het buitenland verzekeren voor ziektekosten. Als u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering hebt, kunt u geen zorgtoeslag krijgen.

Lees op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wanneer u verzekerd bent in Nederland.

Ik ben gedetacheerd in het buitenland

Bent u door uw Nederlandse werkgever gedetacheerd in het buitenland met een A1-verklaring? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de ziektekosten. U moet dan een Nederlandse zorgverzekering hebben. En u kunt zorgtoeslag krijgen, als u aan de andere voorwaarden voldoet.

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd

Bent u in Nederland verzekerd, maar is uw toeslagpartner in het buitenland verzekerd? Dan hebt u recht op de helft van de toeslag die iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is, krijgt. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.