Zorgtoeslag als u in Nederland woont en in het buitenland werkt

U woont in Nederland en werkt uitsluitend in het buitenland. Meestal hebt u dan geen Nederlandse zorgverzekering, maar bent in het buitenland verzekerd tegen ziektekosten. Als u geen Nederlandse zorgverzekering hebt, kunt u geen zorgtoeslag krijgen. Een verdragspolis geeft ook geen recht op zorgtoeslag.

Kijk op de website van CAK voor meer informatie.

Ik ben gedetacheerd in het buitenland

Bent u door uw Nederlandse werkgever gedetacheerd in het buitenland met een A1-verklaring? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de ziektekosten. U moet dan een Nederlandse zorgverzekering hebben. En u kunt zorgtoeslag krijgen, als u aan de andere voorwaarden voldoet.

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd

Bent u in Nederland verzekerd, maar is uw toeslagpartner in het buitenland verzekerd? Dan hebt u recht op de helft van de toeslag die iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is, krijgt. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.