Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

Woont u in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of in een land dat een sociaalzekerheidsverdrag heeft met Nederland? In de volgende gevallen kunt u dan zorgtoeslag krijgen:

  • U werkt voor de Nederlandse overheid, u werkt in loondienst bij een Nederlandse werkgever of u bent gedetacheerd door een Nederlandse werkgever. Én u hebt een Nederlandse zorgverzekering.
  • U studeert in het buitenland en u hebt een Nederlandse zorgverzekering .
  • U krijgt AOW of een pensioen uit Nederland. En u bent aangemeld bij het CAK en hebt recht op medische zorg in uw woonland. Of u bent gezinslid van iemand voor wie dit geldt. U hoeft geen Nederlandse zorgverzekering te hebben.
  • U krijgt een uitkering uit Nederland (zoals WIA). En u bent aangemeld bij het CAK en hebt recht op medische zorg in uw woonland. Of u bent gezinslid van iemand voor wie dit geldt. U hoeft geen Nederlandse zorgverzekering te hebben.

Kijk voor meer informatie op het hetcak.nl. Ook moet u aan de overige voorwaarden van zorgtoeslag voldoen. Lees meer hierover bij Voorwaarden voor zorgtoeslag.

Woont u ergens anders? Kijk dan bij Ik woon in een ander land.

Mijn toeslagpartner heeft recht op het woonlandpakket

Is uw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland of in het buitenland? Dan kunt u voor uw toeslagpartner toch zorgtoeslag krijgen als hij recht heeft op het woonlandpakket op kosten van Nederland.

Het woonlandpakket geeft recht op medische zorg zoals dat is geregeld in uw woonland. Voor het woonlandpakket betaalt u een bijdrage aan het CAK. Lees meer hierover op hetcak.nl.

Mijn toeslagpartner is in het buitenland verzekerd

Bent u in Nederland verzekerd, maar uw toeslagpartner in het buitenland? Dan hebt u recht op de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Ik werk tijdelijk in Nederland

Werkt u tijdelijk in Nederland voor een Nederlandse werkgever? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de ziektekosten. U kunt dan zorgtoeslag krijgen.

Blijft u verzekerd in uw land van herkomst, met bijvoorbeeld een detacheringsverklaring van de bevoegde instantie in uw land? Dan bent u niet verplicht verzekerd in Nederland. U kunt dan geen zorgtoeslag aanvragen. U kunt wel toeslagpartner zijn van iemand die wel in Nederland verzekerd is.

Woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. De verhouding tussen de kosten in beide landen, noemen we de woonlandfactor. Deze bepaalt mede de hoogte van uw zorgtoeslag. De woonlandfactor wordt afzonderlijk bepaald voor de aanvrager en voor de toeslagpartner. De woonlandfactor wordt niet toegepast voor degene die in Nederland verplicht verzekerd is voor ziektekosten.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.