Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

Woont u niet in Nederland, maar in een ander land? Soms kunt u dan toch zorgtoeslag krijgen. Dat hangt af van uw situatie.

Ik krijg pensioen of een uitkering uit Nederland

U kunt dan zorgtoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in een EU-land of in het Verenigd Koninkrijk (VK), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije.
  • U ontvangt een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland zoals AOW, ANW, WAO of WIA. Kijk voor informatie op hetcak.nl.
  • U bent aangemeld bij het CAK en hebt recht op medische zorg in uw woonland. Of u bent gezinslid van iemand voor wie dit geldt.

U hoeft in deze situatie geen Nederlandse zorgverzekering te hebben. U moet wel aan de andere voorwaarden voor zorgtoeslag voldoen.

Ik ben in Nederland verplicht verzekerd voor zorgkosten

Als u in Nederland verplicht verzekerd bent, kunt u gewoon zorgtoeslag krijgen. Het maakt  dus niet uit in welk land u woont. Zolang u  maar aan de voorwaarden voor zorgtoeslag voldoet.

In de volgende situaties bent u meestal verplicht verzekerd in Nederland:

  • U werkt in loondienst voor een Nederlandse werkgever.
  • U werkt voor de Nederlandse overheid of u bent gedetacheerd door een Nederlandse werkgever.
  • U studeert tijdelijk in het buitenland.

Werkt u tijdelijk in Nederland voor een Nederlandse werkgever? En blijft u verzekerd in uw land van herkomst, bijvoorbeeld met een detacheringsverklaring van de bevoegde instantie in uw land? Dan bent u niet verplicht verzekerd in Nederland en kunt u dus geen zorgtoeslag krijgen. U kunt wel toeslagpartner zijn van iemand die in Nederland verzekerd is.

Twijfelt u? Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na of u in Nederland verzekerd blijft voor zorgkosten.

Krijg ik voor mijn toeslagpartner ook zorgtoeslag?

Is uw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland? Dan kunt u voor uw toeslagpartner alleen zorgtoeslag krijgen als die recht heeft op het woonlandpakket op kosten van Nederland.

Uw partner heeft alleen recht op het woonlandpakket als die woont in een EU-land of in het Verenigd Koninkrijk (VK), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije.

Het woonlandpakket geeft recht op medische zorg zoals dat is geregeld in uw woonland. Voor het woonlandpakket betaalt u een bijdrage aan het CAK. Lees meer hierover op hetcak.nl.

Is uw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland? En heeft uw toeslagpartner geen recht op het woonlandpakket op kosten van Nederland? Dan hebt u recht op de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

De woonlandfactor telt mee bij de berekening van uw toeslag

De kosten van de zorg in het land waar u woont, kunnen hoger of lager zijn dan in Nederland. Hiermee wordt rekening houden bij de bijdrage aan het CAK en de zorgtoeslag. Dit wordt de woonlandfactor genoemd.

De woonlandfactor hangt af van de gemiddelde kosten voor zorg in uw woonland. Zijn de zorgkosten in het land waar u woont, lager dan in Nederland? Dan krijgt u minder zorgtoeslag dan iemand die in Nederland woont. Zijn de zorgkosten hoger, dan krijgt u meer.

De woonlandfactor telt niet als u in Nederland verplicht verzekerd bent voor zorgkosten.

Op hetcak.nl kunt u nagaan wat de woonlandfactor in uw situatie is. Of maak een proefberekening en kijk hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.