Ik ben buitenlandse student - kan ik zorgtoeslag krijgen?

Gaat u naar het buitenland voor een studie? Of komt u juist naar Nederland om te studeren? Het hangt af van uw situatie of u zorgtoeslag kunt krijgen.

Ik ga in het buitenland studeren

Als u voor een studie naar het buitenland gaat, kunt u uw zorgtoeslag alleen houden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat. Neem daarom contact op met de SVB en vraag daar of u verzekerd blijft voor de Wlz.

Hebt u geen Nederlandse zorgverzekering meer? Dan hebt u geen recht op zorgtoeslag en moet u de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen.

Ik kom in Nederland studeren

Komt u naar Nederland om te studeren? Dan bent u meestal niet in Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt dan geen zorgtoeslag aanvragen.

Werkt u naast uw studie of krijgt u een stagevergoeding? Dan bent u misschien verzekerd voor de Wlz en kunt u wel zorgtoeslag aanvragen. Kijk voor meer informatie op Nuffic.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.