Geld lenen van uw bv

Bent u eigenaar van een bv en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die bv? Of hebt u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto? Wanneer u geld gebruikt van uw bv om die kosten te betalen, leent u geld van de bv. Dat geld moet u terugbetalen aan de bv en de lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen.

Zakelijke voorwaarden

Leent u geld van uw bv? Dan moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar inkomen en vermogen. Wij adviseren u om de voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, in een leningsovereenkomst te zetten. Dan kan er later geen misverstand over ontstaan.

Zeker weten of de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden

Het is belangrijk dat de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden. Anders handelt u onzakelijk. Daarom moet u controleren of de lening aan de voorwaarden voldoet.

Gevolgen onzakelijk handelen

U kunt op 2 manieren onzakelijk handelen als u geld leent van uw bv:

  • Uw lening voldoet niet aan zakelijke voorwaarden.
  • U komt de afspraken niet na die in de leningsovereenkomst staan.

Als u onzakelijk handelt, kunnen wij de lening als inkomsten van u beschouwen. Onzakelijk handelen kan ook gevolgen hebben als de bv uw pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling uitvoert. In alle gevallen leidt dit tot grote gevolgen voor de belasting die u betaalt.

De zakelijke lening in de belastingaangiften

Als u geld leent van uw bv, komt het bedrag van de lening in 2 aangiften:

  • U zet het bedrag van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting
  • De bv zet het bedrag in de aangifte vennootschapsbelasting.

Rekening-courant

Een rekening-courant met uw bv is iets anders dan een lening van uw bv. Lees de verschillen.

Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023

Als u meer dan € 500.000 (2023: € 700.000) van uw bv leent, wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Lees meer over excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.