Gevolgen onzakelijk handelen

Onzakelijk handelen met een lening van uw bv heeft gevolgen voor u en uw bv.

Wat is onzakelijk handelen?

U kunt op 2 manieren onzakelijk handelen als u geld leent van uw bv:

Gevolgen als de lening niet aan zakelijke voorwaarden voldoet

Als de lening onzakelijk is, dan loopt u het risico dat wij deze lening zien als een definitieve betaling aan u als directeur-grootaandeelhouder. Als de bv ook uw pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling uitvoert, kunnen wij de lening ook aanmerken als een afkoop van het pensioen, stamrecht of lijfrente.

Gevolgen als u zich niet aan de afspraken houdt

U hebt afspraken gemaakt met uw bv hoe u de lening aflost en de rente betaalt, maar u houdt zich niet aan de afspraken. Hoe meer u afwijkt van de afspraken, hoe groter de gevolgen. Wij kunnen dan de lening geheel of gedeeltelijk aanmerken als een betaling aan u. Dat betekent dat er over een deel of zelfs over de gehele lening fiscaal moet worden afgerekend.

Gevolgen van onzakelijk handelen voor pensioen, stamrecht of lijfrente

Onzakelijk handelen met een lening van uw bv kan ook tot gevolg hebben dat u feitelijk direct de beschikking krijgt over het geld van de bv dat is bestemd voor uw pensioen, stamrecht of lijfrente. Dan is sprake van een afkoop van het pensioen, stamrecht of lijfrente. Ook kan onzakelijk handelen met een lening van uw bv er toe leiden dat uw recht op pensioen, stamrecht of lijfrente feitelijk gaat dienen als zekerheid voor de lening. In beide gevallen moet u direct belasting en revisierente betalen over de waarde van uw door de bv uitgevoerde pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.