Afspraken over terugbetalen van de lening

Bij een bank is het gebruikelijk dat de lening wordt terugbetaald in vooraf vastgestelde termijnen. U handelt zakelijk met uw bv en daarbij horen afspraken over het terugbetalen van de lening en het betalen van de rente over de lening.

Waarover u afspraken maakt

In de afspraken staat hoe en wanneer de bv haar geld krijgt:

  • de datum waarop de lening helemaal is terugbetaald
  • de termijnen waarin u terugbetaalt
  • het bedrag dat u per termijn betaalt
  • de betaling van rente (maandelijks of jaarlijks; vooraf of achteraf)

Waar u op moet letten bij een aflossingsvrije lening

U kunt een aflossingsvrije lening afsluiten. In dat geval betaalt u de lening aan het einde van de looptijd in  één keer terug. Het is gebruikelijk dat u tijdens de looptijd van de aflossingsvrije lening in termijnen rente betaalt. De bv heeft minder zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is het zakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.