Een zakelijke rente bepalen

De bv zal jaarlijks aan de directeur-aandeelhouder een zakelijke rentevergoeding in rekening moeten brengen. Volgens vaste rechtspraak is dit de renteopbrengst die de bv normaal gesproken ook elders als particuliere belegger kan behalen.

Indien u als directeur-aandeelhouder een zelfde kredietwaardigheid zou hebben als een bank, zou kunnen worden uitgegaan van het normale rentetarief op een privé-rekening bij een bank. Dit zal veelal echter niet het geval zijn. Dit betekent dat er nog een passende extra risico-opslag op dit rentetarief in aanmerking moet worden genomen.

Bij de bepaling van het rentetarief hebt u de keuze tussen een vaste of een variabele rente, maar die keuze moet wel vooraf worden bepaald. Een tussentijdse wijziging in systematiek is mogelijk, maar dit zal financiële consequenties (boeterente e.d.) hebben.

Let op!

Leent u kleinere bedragen kort van uw bv, en andersom? Voor bedragen die u overmaakt van en naar de rekening-courant geldt een bijzondere regeling voor de rente.

Hoe hoog is een zakelijke rente?

De hoogte van het rentetarief is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • de rente op de markt voor particuliere beleggers
 • het risico dat u de lening niet terugbetaalt
 • of het rentetarief vast is of variabel

Rente op de markt voor particuliere beleggers

Voor de variabele rente op een lening met een looptijd korter dan 10 jaar kunt u als basis nemen het gemiddelde van het T-rendement en het U-rendement. Deze rendementen zijn gebaseerd op staatsobligaties. Dit gemiddelde moet worden verhoogd met een passende extra risico-opslag in verband met het hogere risico dat de bv loopt bij een lening aan een directeur-aandeelhouder in vergelijking met een lening aan de Nederlandse Staat. De rente die de bv zelf aan haar financiers betaalt, wordt hierbij ook in ogenschouw genomen. NB: het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek, publiceert maandelijks het U-rendement.

Wanneer moet u een hogere rente betalen voor uw lening?

Een zakelijke rente voor een lening die de bv aan u verstrekt, is doorgaans hoger dan het T-rendement of het U-rendement. De bv krijgt bijvoorbeeld een hogere rente:

 • als het risico voor de bv toeneemt
 • als u een vast rentetarief voor de lening afspreekt met de bv
 • als u een aflossingsvrije lening afspreekt met de bv
 • als u afspreekt met de bv dat u de rente aan het eind van de maand of het jaar zal betalen.

Berekening rente per maand of per jaar

U kunt kiezen om de rente per maand of per jaar te berekenen. U moet deze keuze wel opnemen in de leningsovereenkomst. Als u de rente per jaar berekent, kunt u het T- of U-rendement van december gebruiken, eventueel met een opslag zoals hiervoor beschreven is.

Rentetarieven die u niet mag gebruiken

Rentetarieven voor de zakelijke markt met als uitgangspunt de bank als uitlener mag u niet gebruiken. U mag voor de bv als uitlener alleen rentetarieven kiezen die particuliere beleggers krijgen.

Voorbeelden van onbruikbare rentetarieven voor de zakelijke markt zijn:

 • het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen
 • het rentetarief dat banken bij grote, zakelijke klanten in rekening brengen
 • de hypotheekrente
 • de rente die banken op een doorlopend krediet in rekening brengen

Voor uw bv is de lening een vorm van een belegging. Een belegging moet winst opleveren. De rente is die winst. Een zakelijke rente is een rente die een bank of een andere willekeurige derde u ook in rekening zou brengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.