Een leningsovereenkomst maken

Als u leent van uw bv, adviseren wij u een schriftelijke leningsovereenkomst op te maken. Op die manier voorkomt u misverstanden. In die leningsovereenkomst staan uw gegevens en die van de bv, de afspraken die u maakt met de bv en de gevolgen wanneer u zich niet aan de afspraken houdt.

Inhoud van de leningsovereenkomst

U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst:

  • uw naam en adresgegevens
  • de naam en adresgegevens van de bv
  • het bedrag dat u leent van de bv
  • de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • het rentetarief
  • renteberekening per maand of per jaar en vooraf of achteraf
  • het onderpand dat u als zekerheid stelt voor de lening en wat er gebeurt als de waarde van het onderpand daalt tot onder het bedrag van de lening
  • de gevolgen voor u als u niet aan de voorwaarden voldoet of kunt voldoen

Ondertekenen van de overeenkomst

U en een vertegenwoordiger van de bv zetten een handtekening. U kunt zelf vertegenwoordiger zijn, maar dat kan ook een daartoe bevoegde financieel medewerker van de bv zijn. Bij de handtekening staat de naam van de ondertekenaars, de plaats en de datum van ondertekening. Het is gebruikelijk dat de leningsovereenkomst is ondertekend voordat u het geld krijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.