Zakelijke voorwaarden

De voorwaarden van de lening tussen u en de bv moeten zakelijk zijn. Dat zijn dezelfde voorwaarden die uw bv zou stellen aan een lening tussen de bv en een derde die overigens in vergelijkbare omstandigheden als u verkeert. Een dergelijke derde is iemand die niet verbonden is aan de bv of aan u. Als er twijfel bestaat over de zakelijkheid van de voorwaarden van de lening, kunnen wij de volgende vragen stellen:

Voorbeeld

Uw dochter wil een eigen bedrijf oprichten. Zij heeft daarvoor € 20.000 nodig. Omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden die de bank stelt, kan zij bij de bank geen lening krijgen. Daarom klopt zij bij uw bv aan om een lening. Een derde die in vergelijkbare omstandigheden als uw dochter verkeert, had onder deze voorwaarden geen lening gekregen van de bv. Als de bv uw dochter het geld toch leent, kunnen wij dit aanmerken als onzakelijk handelen van de bv.

Aanvullende voorwaarden bij aflossingsvrije lening

U kunt bij uw bv ook een aflossingsvrije lening afsluiten. De bv heeft dan minder zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Daarom zal de bv aanvullende voorwaarden stellen aan de lening.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.