Gevolgen niet-zakelijke lening

Als de lening onzakelijk is, dan kunnen wij deze lening aanmerken als een definitieve betaling aan u als directeur-grootaandeelhouder. Een definitieve betaling aan u zien wij als inkomsten. U moet dan inkomstenbelasting betalen over het bedrag van de lening.

Wij kunnen de inkomsten belasten als dividenduitkering of als loon.

Als het onzakelijk handelen met de lening gevolgen heeft voor uw recht op pensioen, stamrecht of lijfrente moet u direct belasting en revisierente betalen over de waarde van uw door de bv uitgevoerde pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling.

Hogere aanslag

U krijgt een hogere aanslag als u de inkomsten niet hebt opgegeven in uw aangifte. Bovendien betaalt u belastingrente over die hogere aanslag.

Boete

U kunt ook een boete krijgen. De boete kan oplopen tot 100% van het bedrag dat u meer moet betalen aan belasting.

Onzakelijke lening op balans bv

Als wij de hele lening als inkomsten van u hebben aangemerkt, kan de lening niet meer als lening op de balans van uw bv staan. Wij hebben de lening immers aangemerkt als een definitieve betaling aan u. Het is dan ook niet mogelijk dat de bv de lening afwaardeert.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.