Afkoop van een klein pensioen

U hoeft geen revisierente te betalen over de afkoopsom van een klein pensioen als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:

  • Het pensioen is in 2018 niet meer dan € 474,11 per jaar (in 2017: € 467,89).
  • De afkoopsom wordt uitgekeerd op grond van de Pensioenwet.

Deze regeling geldt per pensioenmaatschappij.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.