U krijgt loon en 1 of meer uitkeringen

Krijgt u loon én 1 of meer uitkeringen, zoals een pensioen of een lijfrente-uitkering? Dan houden uw werkgever en iedere instantie loonheffing in op het bedrag dat zij aan u uitbetalen.

Voorkom dat u achteraf belasting moet bijbetalen

Houden alle werkgevers of uitkeringsinstanties rekening met de loonheffingskorting? Dan betaalt u te weinig belasting. U hebt daarop namelijk maar 1 keer recht.

Betaalt u gedurende het jaar te weinig belasting, dan moet u na afloop van het jaar belasting bijbetalen. Dat gaat via de aanslag inkomstenbelasting. Daarom is het vaak verstandig om maar 1 werkgever of uitkeringsinstantie rekening te laten houden met de loonheffingskorting.

Prepensioen en blijven werken

Ontvangt u een prepensioenuitkering en blijft u daarnaast nog geheel of gedeeltelijk werken? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering. Dit hangt af van uw leeftijd.

Duurt het 5 jaar of korter tot u de AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft het blijven werken, naast uw prepensioenuitkering, geen fiscale gevolgen voor uw pensioenregeling.

Duurt het langer dan 5 jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u uw pensioenuitkering alleen vervroegen voor het deel dat u niet meer werkt. Bent u bijvoorbeeld 58 jaar en gaat u 60% minder werken? Dan kunt u uw prepensioenuitkering voor 60% laten ingaan. Blijft u op die leeftijd volledig werken en wilt u daarnaast uw volledige of gedeeltelijke prepensioen ontvangen? Dan zien wij dit als een afkoop van uw gehele pensioen. Dit betekent dat u over de gehele waarde ervan belasting betaalt.

Neem voor meer informatie contact op met uw pensioenfonds.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.