Gevolgen voor heffingskortingen door pensioen of uitkering zolang u de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u een pensioen of een uitkering krijgt, heeft dit gevolgen voor uw heffingskortingen.

In het jaar dat u geen arbeidsinkomen hebt, krijgt u de volgende heffingskortingen niet meer:

Hebt u ook loon naast uw pensioen of uitkering? Dan houdt u recht op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van deze kortingen hangt af van uw looninkomsten. Het bedrag dat u aan pensioen of een uitkering ontvangt, telt voor het bedrag van deze kortingen niet mee.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.