Arbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Hebt u een werkgever? Dan houdt hij bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Als u aangifte doet, hoeft u de arbeidskorting niet apart aan te vragen. Wij berekenen deze automatisch.

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw arbeidsinkomen. Is dit inkomen niet meer dan:

  • € 32.444 in 2017
  • € 34.015 in 2016
  • € 49.770 in 2015

Dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die uw werkgever op uw loon heeft toegepast, maar maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij uw geboortejaar hoort. Met dit bedrag houden wij rekening bij uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld werken wij met fictieve bedragen.
U hebt een loon van € 25.000. De toegepaste arbeidskorting door uw werkgever is € 2.000. Maar u hebt volgens de tabel arbeidskorting recht op een arbeidskorting van € 3.223. In uw aangifte inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen houden wij daarom rekening met € 3.223.

Tabel arbeidskorting

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.