Teruggaaf van te veel ingehouden volksverzekeringen

Als uw werkgever te veel premie volksverzekeringen heeft ingehouden op uw loon, dan krijgt u via uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen terug wat u te veel betaald hebt. Daarvoor moet u wel eerst aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen.

Als u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hebt gedaan, dan ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Op deze aanslag staat hoeveel premie volksverzekeringen u moet betalen. Heeft uw werkgever te veel ingehouden, dan ontvangt u het te veel ingehouden bedrag van ons terug. Heeft uw werkgever te weinig ingehouden, dan moet u dit te weinig ingehouden bedrag aan ons betalen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.