Volksverzekeringen

De volksverzekeringen zijn:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Door de AOW hebben mensen een inkomen als ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Door de Anw hebben mensen een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt. De Wlz zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald worden.

U moet premie voor de volksverzekeringen betalen als u:

 • in Nederland woont en inkomen uit werk en woning hebt
 • niet in Nederland woont, maar wel in Nederland in (echte) dienstbetrekking werkt
 • in Nederland verzekerd bent op grond van de EG-Verordening of een verdrag inzake sociale zekerheid

Let op!

Als u (een deel van) een kalenderjaar in een ander land werkt en niet het hele jaar in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen, hoeft u in Nederland niet over uw totale inkomen premie volksverzekeringen te betalen.

U hebt inkomen uit werk en woning als u bijvoorbeeld:

 • in loondienst werkt
 • een uitkering ontvangt
 • ondernemer bent
 • freelance werk doet
 • een eigen woning hebt

Als u in Nederland inkomen uit werk en woning hebt, betaalt u premie volksverzekeringen.

Voor de premie volksverzekeringen gelden tarieven en maximumbedragen. Daarvan hangt af hoeveel u moet betalen.

Als u in een kalenderjaar te veel premie volksverzekeringen betaalt, krijgt u in een volgend kalenderjaar een teruggaaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.