Hoeveel moet u betalen?

Wij berekenen het bedrag dat u moet betalen voor de premie volksverzekeringen over uw inkomen uit werk en woning (box 1). Hierbij stoppen wij bij een maximumbedrag, afhankelijk van uw leeftijd. Over uw inkomsten boven dit bedrag hoeft u geen premie te betalen. Het maximumbedrag kan per jaar verschillen.

Voor iedere premie geldt een eigen tarief. Deze tarieven kunnen per jaar verschillen.

Hoeveel u in een bepaald jaar moet betalen hangt dus af van:

  • het maximumbedrag waarover wij in dat jaar de premies berekenen
  • de tarieven die in dat jaar gelden voor de verschillende premies
  • uw leeftijd

In de tabel hieronder ziet u de tarieven voor de premie volksverzekeringen over 2022 tot en met 2024. Ook ziet u over welke maximumbedragen de premies in die jaren worden berekend en hoeveel u maximaal moet betalen. Deze tabel is voor personen die het hele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd.

Tabel tarieven en maximumbedragen premie volksverzekeringen
Jaar Tarief
premie
AOW
Tarief
premie
Anw
Tarief
premie
Wlz
Berekend
over
maximaal
Maximum
te
betalen
2024 17,90% 0,10% 9,65% € 38.098 € 10.534
2023 17,90% 0,10% 9,65% € 37.149 € 10.271
2022 17,90% 0,10% 9,65% € 35.472 € 9.808

Misschien hoeft u geen premie te betalen voor een bepaalde volksverzekering. Dan wordt het maximumbedrag dat u moet betalen lager. Als u bijvoorbeeld de AOW-leeftijd hebt bereikt, hoeft u geen premie meer te betalen voor de AOW.

Als u in een kalenderjaar te veel premie volksverzekeringen betaalt, krijgt u in een volgend kalenderjaar een teruggaaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.