Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)

De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd en loon of een uitkering ontvangt, betaalt u mee aan de premies werknemersverzekeringen.

Let op!

Als u een pensioen- of VUT/FPU-uitkering ontvangt, betaalt u daarover geen premie werknemersverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.