Bijdrage Zorgverzekeringswet over resultaat uit overig werk

Over uw resultaat uit overig werk moet u, naast belasting, ook een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, ontvangt u van ons 2 aanslagen: 1 aanslag voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en een andere voor de bijdrage Zvw.

Maximumbijdrage-inkomen

Hebt u resultaat uit overig werk en bent u daarnaast in loondienst? Dan heeft uw werkgever over uw looninkomsten de werkgeversbijdrage Zvw al betaald. Over uw resultaat uit overig werk moet u zelf de bijdrage Zvw betalen. U betaalt de bijdrage Zvw over maximaal het maximumbijdrage-inkomen. Over het inkomen dat boven het maximumbijdrage-inkomen ligt, betaalt u geen bijdrage Zvw meer.

Bijdrage

Over sommige inkomsten betaalt u geen bijdrage Zvw. Lees wat de bijdrage Zvw is bij Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.