Ik verhuur een deel van de eigen woning (kamerverhuurvrijstelling)

Verhuurde u een deel van uw woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan krijgt u misschien de kamerverhuurvrijstelling. U krijgt deze vrijstelling als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

Tabel Maximaal te ontvangen huur per jaar
voor kamerverhuurvrijstelling
Jaar Ontvangen huur
2024 Niet hoger dan € 5.998
2023 Niet hoger dan € 5.881
2022 Niet hoger dan € 5.711

Het gaat om de huur inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, energie en dergelijke.

  • Het gedeelte dat u verhuurde, maakte deel uit van uw woning en was geen zelfstandige woning.
  • U en de huurder waren tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het adres van uw woning.
  • De verhuur was niet van korte duur, bijvoorbeeld verhuur aan vakantiegasten.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Als u voldoet aan alle voorwaarden, geeft u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten eigen woning aan:

  • Inkomsten: het eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoeft u niet aan te geven.
  • Aftrekbare kosten: de rente over de eigenwoningschuld van de hele woning.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, valt het verhuurde deel van uw woning in box 3 (sparen en beleggen). U geeft dan de waarde van het gedeelte dat u verhuurde en een even groot deel van de eigenwoningschuld aan in box 3. De rente over het verhuurde deel mag u niet aftrekken. Dit geldt alleen als u voor langere tijd uw woning verhuurt.

Verhuurt u maar tijdelijk een deel van uw eigen woning? Dan gelden de regels voor tijdelijke verhuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.