Ik heb een hypotheek of lening - wat is mijn eigenwoningschuld?

In de aangifte inkomstenbelasting vragen wij u om uw eigenwoningschuld op 31 december van dat jaar in te vullen. Hier leest u hoe u uw eigenwoningschuld berekent.

Lost u jaarlijks (verplicht) een gedeelte af van uw hypotheek of lening voor de eigen woning? Dan wordt uw eigenwoningschuld ieder jaar lager. Om uw eigenwoningschuld uit te rekenen, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • het hypotheek- of leningbedrag van uw eigen woning
  • het overzicht waarop staat hoeveel u voor uw eigen woning hebt afgelost in het jaar waarover u aangifte doet

Let op!

Hebt u een hypotheek of lening op basis van annuïteit? Dan kunt u uw eigenwoningschuld ook berekenen met het hulpmiddel Aflossing annuïteitenlening. U hebt dan ook de volgende gegevens van uw hypotheek of lening nodig:

  • de looptijd in maanden
  • het rentepercentage

Hoe berekent u uw eigenwoningschuld?

De eigenwoningschuld voor uw aangifte is:
uw eigenwoningschuld aan het begin van het kalenderjaar min het bedrag dat u in dat jaar hebt afgelost.

Hebt u in de loop van het jaar een eigen woning gekocht? Dan neemt u voor de berekening het bedrag van de eigenwoningschuld op het moment dat u uw eigen woning kocht.

Voorbeeld

U koopt in maart een eigen woning voor € 250.000. U sluit hiervoor een hypotheek af met een looptijd van 360 maanden (30 jaar). Over de periode maart tot en met december lost u € 3.285 af. Uw eigenwoningschuld op 31 december is (€ 250.000 - € 3.285 =) € 246.715.

Het jaar erna lost u € 4.537 af. Uw eigenwoningschuld op 31 december van dat jaar is € 242.178 (€ 246.715 - € 4.537).

Betaalde rente en aflossing

Het bedrag dat u elke maand betaalt voor uw lening of hypotheek bestaat uit rente en aflossing. Door de aflossing wordt uw eigenwoningschuld steeds lager.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.