Landelijke landbouwnormen

Het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO Nederland, heeft de 'Landelijke Landbouwnormen' in overleg met het landbouwbedrijfsleven voorbereid. De Belastingdienst heeft de normen vervolgens vastgesteld. Aan dit overleg namen de volgende organisaties deel:

  • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
  • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
  • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
  • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus
  • de Belastingdienst

In de 'Landelijke Landbouwnormen' vindt u de normbedragen voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

U kunt de 'Landelijke Landbouwnormen' van de volgende jaren downloaden:

Hebt u vragen of opmerkingen over de Landelijke Landbouwnormen? Neem dan contact op met de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
T.a.v. de heer A.F.A. van de Leest, secretaris Platform Landbouw
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.