Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge

Bent u handelaar in margegoederen? U mag dan de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt geen btw terug.

Wat zijn margegoederen?

Wat wij verstaan onder margegoederen, leest u bij Wat zijn margegoederen?

Wanneer kunt u de margeregeling toepassen?

U mag de margeregeling toepassen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U treedt op als handelaar en de goederen die u verkoopt, behoren tot uw normale bedrijfsuitoefening.
 • De goederen die u verkoopt, zijn gebruikte margegoederen.
 • De goederen die u verkoopt, hebt u binnen de EU ingekocht bij:
  • een niet-ondernemer, bijvoorbeeld een particulier of rechtspersoon die geen ondernemer is
  • een ondernemer die de goederen uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gebruikt of voor andere prestaties waarvoor deze ondernemer geen voorbelasting kon aftrekken
  • een ondernemer die gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling en het goed als bedrijfsmiddel heeft gebruikt
  • een andere handelaar die de goederen heeft geleverd en daarbij de margeregeling heeft toegepast
 • U mag als handelaar geen factuur uitreiken waarop u de btw afzonderlijk vermeldt.
 • Koopt u voor € 500 of meer bij 1 leverancier? Dan moet u een inkoopverklaring opstellen.

Let op!

Onder ‘bedrijfsmiddel’ wordt in dit verband verstaan goederen die niet voor de verkoop bestemd waren. Heeft de ondernemer de btw van de aankoop van het bedrijfsmiddel in aftrek gebracht (bijvoorbeeld omdat deze ondernemer nog geen gebruik maakte van de kleineondernemersregeling)? Dan mag u als afnemer nog steeds de margeregeling toepassen.

Btw berekenen aan uw klanten

Hoe u de btw berekent over de winstmarge, leest u bij Btw berekenen bij margegoederen.

Administratie bijhouden

Als u handelt in margegoederen, gelden er specifieke administratieve regels. U leest daar meer over bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Btw-aangifte doen en betalen

Hoe u aan het eind van een aangiftetijdvak de btw berekent, leest u bij Aangifte doen bij handel in margegoederen.

Meer informatie

Meer informatie over de margeregeling leest u in het Besluit Omzetbelasting, margeregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.