Inkoopverklaring opstellen

Koopt u voor € 500 of meer goederen bij 1 leverancier? Dan moet u een inkoopverklaring opstellen. Met deze inkoopverklaring kunt u later aantonen dat u de goederen hebt gekocht zonder btw. Deze inkoopverklaring is verplicht.

Vermeld de volgende gegevens op de inkoopverklaring:

  • de leverdatum
  • de naam en het adres van uw onderneming
  • de naam en het adres van uw leverancier
  • een duidelijke omschrijving van de goederen
  • bij inkoop van een motorrijtuig: het kenteken
  • de hoeveelheid goederen
  • het factuurbedrag
  • een verklaring dat uw leverancier over deze goederen geen btw als voorbelasting heeft afgetrokken
    Koopt u een gebruikt bedrijfsmiddel van een leverancier die de kleineondernemersregeling toepast? Dan maakt het niet uit dat de leverancier voor dit bedrijfsmiddel aftrek van btw heeft gekregen. Maar uw leverancier moet dan wel verklaren dat de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers wordt toegepast.

U geeft de inkoopverklaring aan degene van wie u de goederen koopt. Deze leverancier moet de verklaring ondertekenen. Bewaar een kopie in uw eigen administratie.

Inkoopverklaring bij inruil

Ruilt een klant goederen bij u in en geeft u de klant een factuur? Dan geldt de factuur als inkoopverklaring, als u daarop ook alle gegevens over het ingeruilde goed vermeldt.

Als u de individuele methode toepast, moet u ook uw inkopen en verkopen gescheiden bijhouden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.