Administratieve gevolgen bij verkoop onder normale btw-regeling

Bij zowel de globalisatiemethode als de individuele methode mag u bij verkoop van een margegoed de gewone btw-regeling toepassen. Dit zult u meestal doen als uw klant ondernemer is en de btw kan aftrekken.

Wat moet u doen als u margegoederen onder de normale btw-regeling verkoopt?

Hoewel u de margegoederen hebt ingekocht zonder btw (of de btw niet hebt afgetrokken als voorbelasting), mogen ze nu niet meer als margegoederen in uw administratie staan. Trek het inkoopbedrag van de margegoederen die u hebt verkocht met btw, af van het totaalbedrag aan marge-inkopen. Neem de verkochte goederen in uw administratie op als normaal belaste goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.