Administratieve gevolgen bij verkoop onder normale btw-regeling

Bij zowel de globalisatiemethode als de individuele methode mag u bij verkoop van een margegoed de gewone btw-regeling toepassen. Dit zult u meestal doen als uw klant ondernemer is en de btw kan aftrekken.

Wat moet u doen als u margegoederen onder de normale btw-regeling verkoopt?

Hoewel u de margegoederen hebt ingekocht zonder btw mogen ze nu niet meer als margegoederen in uw administratie staan. Trek het inkoopbedrag van de margegoederen die u hebt verkocht met btw, af van het totaalbedrag aan marge-inkopen. Neem de verkochte goederen in uw administratie op als normaal belaste goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.